image

Khuyến cáo từ websiteK

GIỚI THIỆU

Thông tin được cung cấp bởi Quaestor Solutions LLC, một công ty trách nhiệm hữu hạn được tổ chức tại Cộng hòa Malta (“chúng tôi”) trên Quaestor-Solutions.com và Quaestor.io (các trang web) và các ứng dụng di động chỉ dành cho mục đích thông tin. Tất cả thông tin trên Trang web và ứng dụng di động của chúng tôi đều được cung cấp một cách trung thực, tuy nhiên chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ, độ tin cậy, tính sẵn sàng hoặc tính đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trên Trang web hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn về tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng Trang web hay ứng dụng di động của chúng tôi hoặc phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên Trang web và ứng dụng di động của chúng tôi. Việc bạn sử dụng Trang web và các ứng dụng di động của chúng tôi và việc bạn phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào trên Trang web và các ứng dụng di động của chúng tôi bạn hoàn toàn chịu rủi ro.

KHUYẾN CÁO LIÊN KẾT NGOÀI CHO WEBSITE

Trang web và ứng dụng di động của chúng tôi có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi qua Trang web hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi liên kết đến các trang web hoặc nội dung thuộc hoặc có nguồn gốc từ bên thứ ba hoặc liên kết đến trang web và tính năng trong bang rôn hoặc quảng cáo khác. không được điều tra, theo dõi hoặc kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ, độ tin cậy, tính sẵn có hoặc tính đầy đủ bởi chúng tôi.

Chúng tôi không đảm bảo, xác nhận, bảo đảm hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi các trang web của bên thứ ba được liên kết thông qua Trang web hoặc bất kỳ trang web hoặc tính năng nào được liên kết trong bất kỳ bang rôn hoặc quảng cáo nào khác. Chúng tôi sẽ không phải là một bên tham gia hoặc theo bất kỳ cách nào chịu trách nhiệm giám sát mọi giao dịch giữa bạn và nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

KHUYẾN CÁO CHUYÊN NGHIỆP CHO TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Các trang web không thể và không bao gồm tư vấn pháp lý hoặc tài chính. Tất cả thông tin được cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục chung và không thay thế cho một lời khuyên chuyên nghiệp.

Theo đó, trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên thông tin đó, chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo ý kiến của các chuyên gia thích hợp. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ loại tư vấn luật sư tài chính nào. Việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào có trên các Trang web này hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi là rủi ro của riêng bạn.

KHUYẾN CÁO CÁC LIÊN KẾT CHO TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Trang web và ứng dụng di động của chúng tôi có thể chứa link đến các trang web liên kết và chúng tôi nhận được hoa hồng liên kết cho bất kỳ giao dịch mua nào do bạn thực hiện trên trang web liên kết bằng các link đó.

KHUYẾN CÁO CHỨNG THỰC CHO TRANG WEB

Trang web có thể chứa lời chứng thực của người dùng các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi. Những lời chứng thực này phản ánh những trải nghiệm và ý kiến thực tế của những người dùng. Tuy nhiên, các trải nghiệm mang tính cá nhân đối với những người dùng cụ thể đó và không nhất thiết là đại diện cho tất cả người dùng các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi.Chúng tôi không yêu cầu và bạn không nên cho rằng tất cả người dùng sẽ có cùng trải nghiệm. Kết quả cá nhân của bạn có thể thay đổi.

Các lời chứng thực trên Trang web được gửi dưới nhiều hình thức như văn bản, âm thanh và / hoặc video và được chúng tôi xem xét trước khi đăng. Chúng xuất hiện nguyên văn trên Trang web như người dùng cung cấp, ngoại trừ việc sửa lỗi ngữ pháp hoặc lỗi đánh máy. Một số lời chứng thực có thể đã được rút ngắn vì lý do ngắn gọn lại vì lời chứng thực đầy đủ chứa thông tin không liên quan đến công chúng.

Các quan điểm và ý kiến trong các lời chứng thực chỉ thuộc về người dùng cá nhân và không phản ánh quan điểm và ý kiến của chúng tôi. Chúng tôi không liên kết với người dùng cung cấp lời chứng thực và người dùng không được trả tiền hoặc được bồi thường cho lời chứng thực của họ.