image

Webbplatsens FriskrivningsklausulW

Introduktion

Informationen från Quaestor Solutions LLC, ett aktiebolag som är organiserat i Republiken Malta ("vi", "oss" eller "våra") på Quaestor-Solutions.com och Quaestor.io ("Platserna") och våra mobila applikationer är endast för allmänt generella informationsändamål. All information på Platserna och våra mobila applikationer tillhandahålls i god tro, men vi ger dock ingen representation eller garanti av något slag, uttryckligt eller underförstått, angående exaktheten, lämpligheten, giltigheten, tillförlitligheten, tillgängligheten eller fullständigheten av informationen på sidorna eller våra mobila applikationer.

Under inga omständigheter ska vi ha något ansvar gentemot dig för förluster eller skador av något slag som uppkommit till följd av användningen av Platserna eller våra mobila applikationer, eller tilltro till all information som finns på Platserna och våra mobila applikationer. Din användning av Platserna och våra mobilapplikationer och din tillit till information från Platserna och våra mobila applikationer utförs enbart på egen risk.

Ansvarsfriskrivning för Externa Länkar till Webbplatser

Platserna och våra mobilapplikationer kan innehålla länkar (eller kan du skickas via Platserna eller våra mobila applikationer) till andra webbplatser eller innehåll som tillhör eller är associerat med tredje part eller länkar till webbplatser och funktioner i banners eller annan annonsering. Sådana externa länkar är inte undersökta, övervakade eller kontrollerade av oss vad gäller noggrannhet, tillräcklighet, giltighet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller fullständighet.

Vi godkänner inte, stödjer, garanterar eller tar ansvar för noggrannheten eller tillförlitligheten av information som erbjuds av webbplatser från tredje part, som är länkade via Platserna eller någon webbplats eller funktion som är länkad i någon banner eller annan annonsering. Vi kommer inte vara part i, eller på något sätt ansvara för övervakning av transaktioner mellan dig och tredjepartsleverantörer av produkter eller tjänster.

Professionell Ansvarsfriskrivning för våra Webbplatser

Våra Platser kan inte innehålla och innehåller ej juridisk eller finansiell rådgivning. All information lämnas endast för allmänna informations- och utbildningsändamål och ersätter inte professionell rådgivning.

Därför uppmanar vi dig att samråda med lämpliga professionella aktörer innan du vidtar några åtgärder som grundar sig på sådan information. Vi ger inte någon form av juridisk eller ekonomisk rådgivning. Användning eller tillit till information som finns på dessa Platser eller våra mobila applikationer sker enbart på egen risk.

Affilierad Medlems Ansvarsfriskrivning för våra Webbplatser

Våra Platser och mobila applikationer kan innehålla länkar till webbplatser som vi är affilierade med och vi mottar en provision som affilierad medlem för alla inköp som görs av dig på den webbplatsen, med hjälp av sådana länkar.

Ansvarsfriskrivning för Rekommendationer av Webbplatser

Våra Platser kan innehålla rekommendationer/vittnesmål/omdömen från användare av våra produkter och/eller tjänster. Dessa rekommendationer återspeglar användarnas verkliga erfarenheter och åsikter. Erfarenheterna är dock personliga för dessa specifika använde och behöver nödvändigtvis inte vara representativa för alla användare av våra produkter och/eller tjänster. Vi hävdar inte, och du bör inte anta, att alla användare kommer att ha samma erfarenheter. Dina enskilda resultat kan variera.

Rekommendationerna av Platserna skickas i olika former, som t.ex. text, ljud och/eller video och granskas av oss innan de publiceras. De visas på Platserna ordagrant som de inlämnas av användarna, förutom korrigering av grammatik eller stavfel. Vissa vittnesmål kan ha förkortats av praktiska skäl, där det fullständiga omdömet innehöll irrelevant information för allmänheten.

Synpunkterna och åsikterna i vittnesmålen hör helt och hållet till den enskilda användaren och återspeglar inte våra synpunkter och åsikter. Vi är inte affilierade med användare som tillhandahåller vittnesmål, och användarna betalas inte eller kompenseras på annat sätt för sina utlåtanden.