image

AnvändarvillkorT

Överenskommelse med villkor

Dessa Användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av ett företag (“du”) och Quaestor Solutions LLC, ett aktiebolag som är organiserat i Republiken Malta (“vi”, “oss” eller “vår”), angående din tillgång till och användning av Quaestor-Solutions.com och Quaestor.io webbplatser samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobilwebbplatser eller mobila applikationer, antingen relaterade, länkade eller på annat sätt kopplade till dem (kollektivt benämnda “Platserna”).

Du godkänner att genom att ha åtkomst till Platserna, har du läst, förstått och accepterat att vara bunden av alla dessa Användarvillkor. Om du inte godtager alla delar av Användarvillkoren, är du uttryckligen förbjuden att använda “Platserna” och du måste avbryta användningen genast.

Tilläggsvillkor eller dokument som kan komma att läggas upp på Platserna då och då är uttryckligen häri införlivade som referens. Vi förbehåller oss rätten att av olika skäl, efter eget gottbefinnande, kunna göra ändringar eller modifieringar av dessa Användarvillkor när som helst.

Vi kommer att uppmärksamma dig om ändringar genom att uppdatera “Senast uppdaterat” datum för dessa Användarvillkor och du har rätten att avstå från att motta speciellt meddelande om varje sådan ändring.

Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa Användarvillkor för att hålla dig uppdaterad om uppdateringar. Du kommer att bli föremål för och anses ha blivit medvetandegjord av och accepterat ändringar i eventuella ändrade Användarvillkor genom fortsatt användning av Platserna, efter det att sådana ändrade användarvillkor publicerats.

Informationen som tillhandahålls på Platserna är inte avsedd att distribueras till eller användas av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning, eller som skulle innebära ett krav på registrering inom en sådan jurisdiktion eller land.

Följaktligen, de personer som väljer att komma åt Platserna från annan geografisk plats, gör detta på eget initiativ och är ensam ansvariga för att lokala lagar följs, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

Platserna är avsedda för användare som är minst 18 år gamla. Personer under 18 år är inte tillåtna att registrera sig på våra Platser.

Immateriella Rättigheter

Om inte annat anges är Platserna vår egen egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på Platserna (gemensamt ”Innehållet”) och varumärkena, tjänstemärken och logotyper som finns där ("Märkena") ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss och skyddas av upphovsrätt och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och oskäliga konkurrenslagar i USA, utländska jurisdiktioner och internationella konventioner.

Innehållet och Märkena tillhandahålls på Platserna "AS IS" för din information och dina personliga ändamål enbart. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor får ingen del av Platserna och inget Innehåll eller Märken kopieras, reproduceras, aggregeras, återpubliceras, uppladdas, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller annars utnyttjas för något kommersiellt ändamål, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Under förutsättning att du är berättigad att använda Platserna, får du en begränsad licens för att komma åt och använda Platserna och ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av Innehållet som du har fått tillgång till endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Vi reserverar alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig i och till Platserna, Innehållet och Märkena.

Användarrepresentationer

Genom att använda Platserna, företräder och garanterar du:

 1. alla registreringsuppgifter som du skickar kommer att vara sanna, korrekta, aktuella och kompletta;
 2. du kommer att behålla riktigheten i sådan information och omedelbart uppdatera sådana registreringsuppgifter om det blir nödvändigt;
 3. du har rättskapacitet och du godkänner att följa dessa Användarvillkor;
 4. du är inte under 18 års ålder;
 5. du är inte en minderårig i den jurisdiktion där du bor;
 6. du kommer inte åt Platserna genom automatiserade eller icke-mänskliga medel, oavsett om det är genom en robot, ett skript, eller något annat;
 7. du kommer inte använda Platserna för något olagligt eller obehörigt ändamål;
 8. din användning av Platserna kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du lämnar information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätt att upphäva eller säga upp ditt konto och vägra alla aktuella eller framtida användningar av Platserna (eller någon del av dem).

Användarregistrering

Det kan hända att du måste registrera dig på Platserna. Du godkänner att du håller ditt lösenord konfidentiellt och ansvarar för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, återkräva eller ändra ett användarnamn du väljer om vi av vårt eget gottfinnande bestämmer att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt stötande.

Förbjudna Aktiviteter

Du får inte komma åt eller använda Platserna för något annat ändamål än det för vilket vi gör Platserna tillgängliga. Platserna får inte användas i samband med några kommersiella ansträngningar förutom de som specifikt rekommenderas eller är godkända av oss.

Som användare av Platserna, godkänner du att inte:
 1. Systematiskt hämta data eller annat innehåll från Platserna för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
 2. Göra obehörig användning av Platserna, inklusive att samla användarnamn och/eller e-postadresser till användare via elektroniska eller andra medel för att skicka oönskade e-postmeddelanden eller skapa användarkonton automatiskt eller under falska förevändningar.
 3. Använda en köpagent eller inköpsagent för att göra inköp på Platserna.
 4. Använda Platserna för att annonsera eller erbjuda att sälja varor och tjänster.
 5. Kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på Platserna, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopiering av innehåll eller begränsningar av användningen av Platserna och/eller innehållet som finns i dem.
 6. Delta i obehörig inramning av eller länkning till Platserna.
 7. Lura, bedraga, eller vilseleda oss och andra användare, speciellt i alla försök att lära känna känslig kontoinformation som användarlösenord.
 8. Göra otillbörlig användning av vår supporttjänst eller lämna felaktiga rapporter om missbruk eller missförhållanden.
 9. Engagera sig i någon automatiserad användning av systemet, till exempel att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller att använda datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och extrahering.
 10. Hindra, störa eller skapa otillbörlig börda på Platserna eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till Platserna.
 11. Försöka att efterlikna en annan användare eller person eller använda användarnamnet till en annan användare.
 12. Sälja eller på annat sätt överföra din profil.
 13. Använda någon som helst information som erhållits från Platserna i syfte att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
 14. Använda Platserna som en del av ansträngningar för att konkurrera med oss, eller på annat sätt använda Platserna och/eller innehållet för någon som helst inkomstgenererande strävan eller kommersiellt företag.
 15. Dechiffrera, avkoda, demontera eller omvandla någon del av programvaran som omfattar eller på något sätt utgör en del av Platserna.
 16. Försöka att kringgå några åtgärder på Platserna som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till Platserna, eller någon del av Platserna.
 17. Trakassera, irritera, skrämma eller hota några av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av Platserna till dig.
 18. Ta bort upphovsrättsligt eller annat varumärkesrättighetsbevis från något Innehåll.
 19. Kopiera eller anpassa Platsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript, eller annan kod.
 20. Ladda upp eller överföra (eller försöka att ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av stora bokstäver och spam (kontinuerlig publicering av repetitiv text), som stör varje parts oavbrutna användande och åtnjutande av Platserna eller modifierar, försämrar, förstör, förändrar eller stör användningen, funktionerna, driften eller underhållet av Platserna.
 21. Ladda upp eller överföra (eller försöka att ladda upp eller överföra) något som helst material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamlings- eller överföringsmekanism, inklusive men inte begränsat till grafiska utbytesformat ("gifs"), 1 × 1 pixel, webbuggar, cookies eller andra liknande enheter (ibland kallade "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").
 22. Med undantag för vad som kan vara resultatet av vanlig sökmotor eller användning av webbläsare, att använda, lansera, utveckla eller distribuera ett automatiskt system, inklusive utan begränsning, spindel-, robot-, fuskverktyg,”scraper” eller offline-läsare som kommer åt Platserna, eller använda eller starta obehörigt skript eller annan programvara.
 23. Nedvärdera, fläcka ned eller på annat sätt skada, enligt vår mening, oss och/eller våra Platser.
 24. Använda Platserna på ett sätt som inte överensstämmer med gällande lagar och andra författningar.

Användargenererade Bidrag

Platserna kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och annan funktionalitet, samt kan ge dig möjlighet att skapa, lämna in, posta, visa, överföra, utföra, publicera, distribuera, eller sända innehåll och material till oss eller på våra Platser, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag, personlig information, eller annat material (gemensamt, "Bidrag").

Bidrag kan potentiellt ses av andra användare av Platserna och via webbplatser från tredje part. Som sådana, kan eventuella Bidrag som du översänder behandlas som icke-konfidentiell och utan äganderätt. När du skapar eller tillhandahåller några Bidrag, representerar och garanterar du därmed att:

 1. 1. Skapandet, distributionen, överföringen, den offentliga visningen eller prestandan och åtkomsten till, nedladdning eller kopiering av dina Bidrag gör inte och kommer inte att kränka äganderätten, inklusive men inte begränsat till, upphovsrätten, patentet, varumärket, affärshemligheten, eller moraliska rättigheter för någon tredje part.
 2. 2. Du är skaparen och ägaren till eller har nödvändiga licenser, rättigheter, godkännanden, utgåvor och behörigheter att använda och att tillåta oss, Platserna, och andra användare av Platserna att använda dina Bidrag på något sätt som planeras av Platserna och dessa Användarvillkor.
 3. 3. Du har skriftligt medgivande, frisläppande och/eller tillåtelse från varje identifierbar individ i dina Bidrag för att använda namnet eller likheten hos varje sådan identifierbar individ för att möjliggöra införande och användning av dina Bidrag på något sätt som avses av Platserna och dessa Användarvillkor.
 4. 4. Dina Bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
 5. 5. Dina Bidrag är inte oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, massutskick av e-post, eller annan form av uppmaning.
 6. 6. Dina Bidrag är inte obscena, oförskämda, lustiga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, kränkande, bedrägliga eller på annat sätt anstötliga (som bestäms av oss).
 7. 7. Dina Bidrag varken förlöjligar, hånar, nedvärderar, skrämmer eller skymfar någon.
 8. 8. Dina Bidrag förespråkar inte våldsamt störtande av någon regering, eller anstiftar, uppmuntrar, eller hotar fysisk skada mot någon annan.
 9. 9. Dina Bidrag bryter inte mot gällande lagar, bestämmelser, föreskrifter, eller regler.
 10. 10. Dina Bidrag bryter inte mot någon tredje parts privatliv eller reklamrättigheter.
 11. 11. Dina Bidrag innehåller inte något material som kräver personuppgifter från någon under 18 år, eller utnyttjar personer under 18 år på ett sexuellt eller våldsamt sätt.
 12. 12. Dina Bidrag bryter inte mot någon federal eller statlig lag om barnpornografi, eller på annat sätt är avsedda att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande.
 13. 13. Dina Bidrag innehåller inte några förolämpande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuell preferens eller fysiskt handikapp.
 14. 14. Dina Bidrag bryter inte på annat sätt eller länkar till material som bryter mot någon bestämmelse i dessa Användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

Användning av Platserna i strid mot ovanstående, strider mot dessa Användarvillkor och kan resultera bland annat i uppsägning eller upphävande av dina rättigheter att använda Platserna.

Bidragslicens

Genom att skicka dina Bidrag till någon del av Platserna eller göra Bidrag tillgängliga för Platserna genom att länka ditt konto från Platserna till något av dina sociala nätverkskonton, ger du oss automatiskt och garanterar att du har rätt att bevilja oss en reservationslös, obegränsad, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överlåtbar, royaltyfri, fullt betalad, världsomspännande rättighet och licens för att vara värd åt, använda, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, återsälja, publicera, sända, byta namn på, arkivera, lagra, cache, framföra offentligt, visa offentligt, omformatera, översätta, översända, skapa utdrag (helt eller delvis) och distribuera sådana Bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild och röst) för något ändamål, kommersiellt, för marknadsföring, eller på annat sätt och förbereda derivatarbeten av eller införliva i andra verk, sådana Bidrag och bevilja och godkänna underlicenser av ovanstående. Användningen och distributionen kan förekomma i alla medieformat och via alla mediekanaler.

Denna licens gäller för alla former, media, eller teknik som nu är känd eller senare utvecklad och inkluderar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchise namn, i förekommande fall och något av varumärkena (trademarks), servicemärkena (service marks), handelsnamnen, logotyperna, och personliga och kommersiella bilder du tillhandahåller. Du avstår från alla moraliska rättigheter i dina Bidrag, och du garanterar att moraliska rättigheter inte annars har hävdats i dina Bidrag.

Vi hävdar inte något ägande över dina Bidrag. Du behåller fullständigt ägande av alla dina Bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller annan äganderätt som är förknippade med dina Bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller representationer i dina Bidrag som du tillhandahåller i något område på Platserna.

Du är ensamt ansvarig för dina Bidrag till Platserna och du är uttryckligen överens om att befria oss från allt ansvar och att avstå från eventuella rättsliga åtgärder mot oss angående dina Bidrag.

Vi har rätt, enligt vårt eget gottfinnande, (1) att editera, redigera, eller på annat sätt ändra några Bidrag; (2) att omkategorisera eventuella Bidrag för att placera dem på lämpligare ställen på Platserna; och (3) att förhandsgranska, eller radera eventuella bidrag när som helst och av någon anledning utan föregående meddelande. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina Bidrag.

Riktlinjer för Recensioner

Vi kan komma att ge dig områden på Platserna för att lämna recensioner eller betyg. När du skickar en recension måste du följa följande kriterier:

 1. Du bör ha förstahandsupplevelse med personen/enheten som recenseras;
 2. Dina recensioner bör inte innehålla kränkande svordomar, eller språk som är otillbörligt, rasistiskt, förolämpande eller uttrycker hat;
 3. Dina recensioner bör inte innehålla diskriminerande referenser baserade på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionshinder;
 4. Dina recensioner bör inte innehålla hänvisningar till olaglig verksamhet;
 5. Du bör inte vara ansluten till konkurrenter om du lägger ut negativa recensioner;
 6. Du bör inte göra några slutsatser om lagligheten av uppförandet (legality of conduct);
 7. Du får inte publicera några falska eller vilseledande uttalanden;
 8. Du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att skicka recensioner, antingen positiva eller negativa.

Vi kan komma att acceptera, avvisa eller ta bort recensioner enligt vårt eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att skärma recensioner eller att radera recensioner, även om någon anser recensioner vara otillbörliga eller felaktiga. Recensioner godkänns inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller synpunkter från någon som vi samarbetar med (affiliates), eller partners.

Vi tar inte ansvar för någon recension, eller för några fordringar, skulder eller förluster som följer av någon recension. Genom att delge en recension, ger du härmed en permanent, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betalad, tilldelningsbar och underlicensierbar rättighet och licens för att reproducera, modifiera, översätta, överföra på något sätt, visa, utföra, och/eller distribuera allt innehåll relaterat till recensioner.

Riktlinjer för Mobilanvändare

Användarlicens

Om du får tillgång till Platserna via en mobilapplikation, ger vi dig en återkallelig, icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad rätt att installera och använda mobilapplikationen på trådlösa elektroniska enheter som ägs eller kontrolleras av dig och för att komma åt och använda mobilapplikation på sådana enheter strängt i enlighet med villkoren för denna mobilansökan som finns i dessa Användarvillkor.

Villkor.
 1. 1. Dekompilera, omvandla, demontera, försöka härleda källkoden till eller dekryptera applikationen;
 2. 2. Göra någon ändring, anpassning, förbättring, förstärkning, översättning eller derivatarbete av applikationen;
 3. 3. Bryta mot tillämpliga lagar, regler eller föreskrifter i samband med din tillgång eller användning av applikationen;
 4. 4. Ta bort, ändra eller dölja eventuella varumärkesbevis (inklusive eventuella notiser om upphovsrätt eller varumärkesrätt) som lagts upp av oss eller licensierare av applikationen;
 5. 5. Använda applikationen för eventuella intäktsgenererande ansträngningar, kommersiella företag eller andra ändamål för vilka den inte är avsedd eller avsedd;
 6. 6. Göra applikationen tillgänglig via ett nätverk eller annan miljö som tillåter åtkomst eller användning av flera enheter eller användare samtidigt;
 7. 7. Använda applikationen för att skapa en produkt, tjänst eller programvara som, direkt eller indirekt, konkurrerar med eller på något sätt skapar en ersättning för applikationen;
 8. 8. Använda applikationen för att skicka automatiska frågor till någon webbplats, eller att skicka oönskade kommersiella e-postmeddelanden;
 9. 9. Använda någon proprietär information eller något av våra gränssnitt eller annat inom vår immateriella äganderätt vid utformning, utveckling, tillverkning, licensiering eller distribution av några applikationer, tillbehör eller enheter för användning tillsammans med applikationen.

Apple- och Android-enheter

Följande villkor gäller när du använder en mobilapplikation som erhållits från antingen Apple Store eller Google Play (var och en "Appdistributör") för att komma åt Platserna:

 1. 1. Licensen som beviljats dig för vår mobila applikation är begränsad till en icke-överförbar licens för att använda programmet på en enhet som använder Apples iOS- eller Android-operativsystem, i tillämpliga fall och i enlighet med användningsreglerna i tillämplig Appdistributörs användarvillkor;
 2. 2. Webbplatsen ansvarar för att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster avseende den mobila applikationen som anges i villkoren för denna mobilansökningslicens som finns i dessa Användarvillkor eller som annars krävs enligt gällande lag och du bekräftar att varje Appdistributör ej har skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster avseende mobilapplikationen;
 3. 3. Om en mobilapplikation inte överensstämmer med någon tillämplig garanti, kan du meddela den tillämpliga Appdistributören, vilken i enlighet med dess villkor och policy, kan återbetala inköpspriset, om något betalats för mobilapplikationen och i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, kommer Appdistributören inte att ha någon som helst annan garantiskyldighet med avseende på mobilapplikationen;
 4. 4. Du företräder och garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land som omfattas av ett av USA:s federala statsmakts embargo, eller som har utsetts av USA:s federala statsmakt som ett "terroristunderstödande" land och (ii) du inte är upptagen på någon av USA:s federala statsmakts lista över förbjudna eller begränsade parter;
 5. 5. Du måste lyda gällande avtalsvillkor när du använder mobilapplikationen, till exempel om du har en VoIP-applikation, får du inte bryta mot deras trådlösa datatjänstavtal när du använder mobilapplikationen;
 6. 6. Du bekräftar och godkänner att Appdistributörerna är tredjeparts förmånstagare av villkoren i den här mobilappliceringslicensen i dessa Användarvillkor och att varje Appdistributör har rätt (och anses ha godkänt rätten) för att tillämpa villkoren i den här licensansökan för mobila applikationer, som finns i dessa Användarvillkor mot dig som tredjeparts förmånstagare av dessa.

Sociala Medier

Som en del av Platsernas funktionalitet, kan du länka ditt konto med onlinekonton du har med leverantörer av tredje part (varje sådant konto, ett "Tredjepartskonto") av antingen: (1) tillhandahållande av inloggningsuppgifter till ditt Tredjepartskonto via Platserna; eller (2) tillåter oss att komma åt ditt Tredjepartskonto, vilket är tillåtet enligt gällande villkor som reglerar din användning av varje Tredjepartskonto.

Du företräder och garanterar att du har rätt att lämna in inloggningsinformation till ditt Tredjepartskonto till oss och/eller ge oss tillgång till ditt Tredjepartskonto utan att du bryter mot någon av de villkor som reglerar din användning av tillämpligt Tredjepartskonto och utan att förpliktiga oss att betala avgifter eller göra oss föremål för eventuella användningsbegränsningar som åläggs tredje parts tjänsteleverantör för Tredjepartskontot.

Genom att ge oss tillgång till Tredjepartskonton, förstår du att (1) vi får tillgång till, göra tillgängligt och lagra (om tillämpligt) innehåll som du har tillhandahållit och lagrat i ditt Tredjepartskonto ("Innehåll i Sociala Nätverk") så att det är tillgängligt på och via Platserna via ditt konto, inklusive och utan begränsning eventuella vänlistor och (2) vi kan skicka in till och ta emot från ditt Tredjepartskonto ytterligare information i den utsträckning du meddelas när du länkar ditt konto med Tredjepartskontot.

Beroende på de Tredjepartskonton som du väljer och omfattas av de sekretessinställningar som du har angett i sådana Tredjepartskonton, kan personligt identifierbar information som du skickar till dina Tredjepartskonton vara tillgängliga på och via ditt konto på Platserna.

Observera att om ett Tredjepartskonto eller tillhörande tjänst blir otillgänglig eller vår tillgång till sådant Tredjepartskonto upphör av tredje parts tjänsteleverantör, kan det hända att Innehåll i Sociala Nätverk inte längre är tillgängligt på och via Platserna. Du kommer att när som helst ha möjlighet att inaktivera kopplingen mellan ditt konto på Platserna och dina Tredjepartskonton.

OBSERVERA ATT DIN FÖRBINDELSE MED TREDJE PARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER ASSOCIERADE MED DINA TREDJEPARTSKONTON ÄR STYRT ENBART AV DINA AVTAL MED SÅDAN(A) TREDJE PARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER. Vi gör inga ansträngningar för att granska något Innehåll i Sociala Nätverk för något ändamål, inklusive men inte begränsat till, för noggrannhet, laglighet eller icke-intrång, och vi är inte ansvariga för något Innehåll i Sociala Nätverk.

Du bekräftar och godkänner att vi får tillgång till din e-postadressbok som är kopplad till ett Tredjepartskonto och din kontaktlista som är lagrad på din mobila enhet eller surfplatta endast för att identifiera och informera dig om de kontakter som också har registrerat sig för att använda Platserna.

Du kan inaktivera anslutningen mellan Platserna och ditt Tredjepartskonto genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan, eller via dina kontoinställningar (om tillämpligt). Vi kommer att försöka radera all information som finns lagrad på våra servrar som erhölls via ett sådant Tredjepartskonto, med undantag för användarnamnet och profilbilden som blir associerade med ditt konto.

Inlämningar

Du bekräftar och godkänner att eventuella frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om Platserna ("Inlämningar") som du tillhandahåller oss är icke-konfidentiella och ska bli vår ensamma egendom. Vi kommer att äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ha rätt till obegränsat utnyttjande och spridning av dessa Inlämningar för alla lagliga ändamål, kommersiellt eller på annat sätt, utan bekräftelse eller ersättning till dig.

Du avstår härmed från alla moraliska rättigheter till sådana Inlämningar och härmed garanterar du att sådana Inlämningar ursprungligen är dina, eller att du har rätt att lämna in sådana Inlämningar. Du godkänner att det inte kommer att bli något tillgripande mot oss för eventuella påstådda eller faktiska överträdelser eller felaktig tillämpning av någon besittningsrätt i dina Inlämningar.

Tredje Parts Webbplatser och Innehåll

Platserna kan innehålla (eller du kan skickas via Platserna) till andra webbplatser ("Tredje Parts Webbplatser") såväl som artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, mönster, musik, ljud, video, information, applikationer, programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller är från tredje part ("Innehåll Från Tredje Part").

Sådana Tredje Parts Webbplatser och Innehåll Från Tredje Part undersöks, övervakas eller kontrolleras inte med avseende på noggrannhet, lämplighet eller fullständighet av oss och vi är inte ansvariga för Tredje Parts Webbplatser som är åtkomliga via Platserna eller något Innehåll Från Tredje Part tillgänglig, tillgänglig via, eller installerad från Platserna, inklusive innehållet, noggrannheten, anstötligheten, åsikterna, tillförlitligheten, sekretesspraxis eller annan policy som finns på eller tillgänglig hos Tredje Partens Webbplatser eller Innehåll Från Tredje Part.

Inkludering av, länkning till, eller tillåtande av användning eller installation av Tredje Parts Webbplatser eller Innehåll Från Tredje Part innebär inte att vi godkänner eller rekommenderar det. Om du väljer att lämna Platserna och kommer till Tredje Parts Webbsidor, eller använder eller installerar Innehåll Från Tredje Part, gör du det på egen risk och du bör vara medveten om att dessa Användarvillkor inte längre gäller.

Du bör granska de tillämpliga villkoren och reglerna, inklusive sekretess- och datainsamlingsförfaranden, på alla webbplatser som du navigerar till från Platserna eller relaterar till alla applikationer som du använder eller installerar från Platserna. Alla inköp du gör via Tredje Parts Webbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag och vi ansvarar inte alls för sådana inköp som exklusivt är mellan dig och den tillämpliga tredje parten.

Du godkänner och erkänner att vi inte stödjer eller rekommenderar de produkter eller tjänster som erbjuds på Tredje Parts Webbplatser och du ska hålla oss oskyldiga till eventuella skador som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss utanför eventuella förluster eller skador som uppkommit på grund av dig eller ditt användande av någon form av Innehåll Från Tredje Part eller någon kontakt med Tredje Parts Webbplatser.

Annonsörer

Vi kan tillåta annonsörer att visa sina annonser och annan information i vissa delar av Platserna, till exempel sidofältannonser eller banner-annonser. Om du är en annonsör ska du ta fullt ansvar för eventuella annonser som du placerar på Platserna och tjänster som tillhandahålls på Platserna eller produkter som säljs genom dessa annonser.

Vidare garanterar och representerar du att du har alla rättigheter och auktoritet att placera annonser på Platserna, inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter, publicitetsrättigheter och avtalsrättigheter.

Som annonsör, godkänner du att sådana annonser omfattas av vår Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") Meddelande och Policybestämmelser som beskrivs nedan, och du förstår och godkänner att det inte kommer att bli någon återbetalning eller annan ersättning vid borttagningsrelaterade problem på grund av DMCA. Vi ger helt enkelt utrymme att placera sådana annonser och vi har inget annat förhållande till annonsörer.

Platsernas Förvaltning

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten att:

 1. Övervaka Platserna för brott mot dessa Användarvillkor;
 2. Vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, enligt vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa Användarvillkor, inklusive utan begränsning, rapportera sådan användare till brottsbekämpande myndigheter;
 3. Efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, inskränka tillgången till, begränsa tillgängligheten till, eller inaktivera (i den mån det är tekniskt genomförbart) någon av dina Bidrag eller någon del av dem;
 4. Efter eget gottfinnande och utan begränsning, varsel eller ansvar, att ta bort från Platserna eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är överdrivna i storlek eller på något sätt belastar våra system;
 5. För övrigt hantera Platserna på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta att Platserna fungerar väl.

Integritetspolicy

Vi bryr oss om dataintegritet och säkerhet. Läs vår Integritetspolicy som är publicerad på Platserna. Genom att använda Platserna godkänner du att vara bunden av vår Integritetspolicy, vilken är införlivad i dessa Användarvillkor. Var vänligen uppmärksam på att Platserna kan vara placerade på servrar i USA.

Om du kommer åt Platserna från Europeiska Unionen, Asien eller någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller utlämning av personuppgifter som skiljer sig från gällande lagar i USA, då genom fortsatt användning av Platserna, du överför dina data till USA och du samtycker uttryckligen till att dina data överförs till och bearbetas i USA.

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Underrättelse och Policy (Användning Och Annat Enligt Avtal Eller Överenskommelse)

Anmälningar

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att något material som är tillgängligt på eller via Platserna kränker upphovsrätten som du äger eller kontrollerar, var god och underrätta oss omedelbart med hjälp av kontaktinformationen nedan ("Anmälan").

En kopia av din Anmälan kommer att skickas till den person som postat eller lagrade det material som adresseras i Anmälan. Observera att enligt federal lag kan du vara ansvarig för skadestånd om du gör väsentliga felaktigheter i en Anmälan. Om du inte är säker på att material som är beläget på eller länkat till Platserna kränker din upphovsrätt, bör du överväga att först kontakta en advokat.

Alla Anmälningar bör uppfylla kraven i DMCA 17 U.S.C. § 512 c (3) och innehålla följande uppgifter:
 1. 1. En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en ensamrätt som påstås ha åsidosatts;
 2. 2. Identifiering av upphovsrättsskyddat arbete som påstås ha åsidosatts, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på Platserna omfattas av anmälan, en representativ förteckning över sådana verk på Platserna;
 3. 3. Identifiering av det material som påstås ha åsidosatts eller att vara föremål för kränkande verksamhet och som ska avlägsnas eller tillträde till det som ska inaktiveras och information som är tillräckligt stor för att vi ska kunna lokalisera materialet;
 4. 4. Information som är tillräckligt stor för att vi ska kunna kontakta den klagande parten, såsom en adress, telefonnummer och, om så är fallet, en e-postadress till vilken den klagande parten kan kontaktas;
 5. 5. Ett uttalande om att den klagande parten har god tro på att användningen av materialet på det sätt som beskrivs i klagomålet inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen;
 6. 6. Ett uttalande om att informationen i Anmälan är korrekt och med risk för mened som påföljd, att den klagande parten har rätt att agera på uppdrag av ägaren av en ensamrätt som påstås ha åsidosatts.

Motanmälan

Om du tror att ditt eget upphovsrättsskyddade material har tagits bort från Platserna som ett resultat av ett misstag eller felidentifiering, kan du skicka en skriftlig motanmälan till (oss/vår utvalda upphovsrättsagent) med hjälp av kontaktinformationen nedan (en "Motanmälan").

För att vara en effektiv Motanmälan under DMCA måste din Motanmälan väsentligen innehålla följande:
 1. Identifiering av materialet som har tagits bort eller inaktiverats och platsen där materialet uppträdde innan det avlägsnades eller inaktiverades;
 2. Ett uttalande om att du samtycker till jurisdiktionen för den federala tingsrätten där din adress är belägen, eller om din adress ligger utanför USA, för ett domstolsområde där vi befinner oss;
 3. Ett uttalande om att du kommer att acceptera hantering av processen från den part som lämnade Anmälan eller partens agent;
 4. Ditt namn, adress och telefonnummer;
 5. Ett uttalande med risk för mened som påföljd att du har tro på att materialet ifråga har tagits bort eller inaktiverats som ett resultat av ett misstag eller felidentifiering av materialet som ska tas bort eller inaktiveras;
 6. Din fysiska eller elektroniska signatur.

Om du skickar oss en giltig, skriftlig Motanmälan som uppfyller kraven ovan kommer vi att återställa ditt borttagna eller inaktiverade material, såvida vi inte först får meddelande från den part som lämnar Anmälan och informerar oss om att en sådan part har lämnat in en domstolsåtgärd för att hindra dig från att engagera dig i kränkande verksamhet relaterad till materialet i fråga.

Observera att om du väsentligt förvanskar eller feltolkar att det inaktiverade eller borttagna innehållet tagits bort av misstag eller genom felidentifiering, kan du bli ansvarig för skador, inklusive avgifter och advokatkostnader. Inlämning av en falsk Motanmälan utgör mened.

Utpekad Upphovsman
Quaestor Solutions, LLC
Attn: Copyright Agent
135, Kyle Buildings, Triq il-Mediterran,
St. Julian’s. STJ 1870, Malta, EU
support@Quaestor.io

Upphovsrättsintrång

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att material som är tillgängligt på eller via Platserna kränker upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, informera oss omedelbart med hjälp av kontaktinformationen nedan (en "Anmälan"). En kopia av din Anmälan kommer att skickas till den person som postat eller lagrade det material som adresseras i Anmälan.

Observera att enligt federal lag kan du bli ansvarig för skador om du gör väsentliga felaktigheter i en Anmälan. Om du inte är säker på att material som är beläget på eller länkat till Platserna kränker din upphovsrätt, bör du överväga att först kontakta en advokat.

Avtal och Uppsägning

Dessa Användarvillkor ska förbli i full kraft och effekt när du använder Platserna. Utan att begränsa någon annan bestämmelse i dessa Användarvillkor förbehåller vi oss rätten att, enligt eget gottfinnande och utan förvarning eller ansvar, neka tillgång till och användning av Platserna (inklusive blockering av vissa IP-adresser), till någon person av någon anledning eller utan orsak, inklusive utan begränsning för brott mot någon representation, garanti, eller förbund som finns i dessa Användarvillkor eller av någon tillämplig lag eller förordning. Vi kan avsluta din användning eller delaktighet av Platserna eller ta bort (ditt konto och) innehåll eller information som du skickade när som helst, utan varning, efter eget gottfinnande.

Om vi avslutar eller upphäver ditt konto av någon anledning, är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn eller namnet på någon tredje part, även om du kan agera för tredje parts räkning.

Förutom att avsluta eller upphäva ditt konto, förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive utan begränsning att utöva civilrättsligt, straffrättsligt och skadeståndsansvar.

Ändringar och Avbrott

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera, eller ta bort innehållet på Platserna när som helst eller av någon anledning enligt vårt eget gottfinnande, utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på våra Platser. Vi förbehåller oss också rätten att ändra eller avbryta hela eller delar av Platser utan föregående meddelande.

Vi är inte ansvariga för dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, upphävande eller upphörande av Platserna.

Vi kan inte garantera att Platserna kommer att finnas tillgängliga hela tiden. Vi kan uppleva problem med maskinvara, programvara eller andra problem, eller behöver utföra underhåll relaterat till Platserna, vilket leder till avbrott, förseningar eller fel.

Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, upphäva, avbryta eller på annat sätt ändra Platserna när som helst eller av någon anledning, utan föregående meddelande. Du godkänner att vi inte har något ansvar för förlust, skada eller olägenheter som orsakats av din oförmåga att komma åt eller använda Platserna under eventuella driftstopp eller avbrott av Platserna.

Ingenting i dessa användarvillkor ska tolkas för att förplikta oss att behålla och stödja Platserna eller att tillhandahålla korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband därmed.

Gällande Lag

Dessa Användarvillkor och användningen av Platserna regleras av och tolkas i enlighet med Republiken Maltas lagar, som är tillämpliga på överenskommelser som gjorts och utförs helt och hållet inom Republiken Malta, utan hänsyn till dess lagprinciper.

Tvistlösning

Alternativ 1:

Eventuella rättsliga åtgärder av vilken typ som helst av dig eller oss (kollektivt "Parterna" och individuellt, en "Part") skall påbörjas eller åtalas vid domstolarna i Republiken Malta och Parterna godkänner härmed och avstår från alla försvar av brist på personlig jurisdiktion och forum som inte är bekväm med avseende på plats och jurisdiktion i sådana domstolar.

Alternativ 2: Informella Förhandlingar

För att påskynda upplösningen och kontrollera kostnaden för eventuell tvist, kontrovers eller anspråk i samband med dessa Användarvillkor (var och en "Tvist" och kollektivt "Tvisterna") som tagits av antingen dig eller oss (individuellt, en "Part" och kollektivt, "Parterna"), är Parterna överens om att försöka förhandla om eventuell Tvist (förutom de Tvister som uttryckligen anges nedan) informellt under minst 60 dagar före inledande av skiljeförfarande. Sådana informella förhandlingar börjar med skriftligt meddelande från en Part till den andra Parten.

Bindande Medling

Om Parterna inte kan lösa en Tvist genom informella förhandlingar, kommer Tvisten (utom de Tvister som uttryckligen utesluts nedan) att slutgiltigt och uteslutande lösas genom bindande skiljedom. DU FÖRSTÅR ATT UTAN DENNA BESTÄMMELSE, SKULLE DU HA RÄTT ATT STÄMMA I DOMSTOL OCH ATT HA EN JURYRÄTTEGÅNG.

Skiljeförfarandet kan genomföras personligen, genom inlämning av handlingar, per telefon eller på nätet. Skiljeman kommer att fatta ett skriftligt beslut, men behöver inte lämna en motivering om inte någon av Parterna begär det.

Skiljemannen måste följa tillämplig lag, och eventuell utmärkelse kan ifrågasättas om skiljemannen inte gör det. Om inte annat föreskrivs i gällande regler eller tillämplig lag, kommer skiljeförfarandet att äga rum i Republiken Malta.

Med undantag för vad som föreskrivs i det här avtalet kan Parterna processa i domstol för att påtvinga skiljedom, fortsätta att vara föremål för skiljeförfarande, eller att bekräfta, ändra, leda eller fatta dom till det pris som skiljemannen har lagt fram.

Om en Tvist går till rätta i stället för skiljedom, ska Tvisten påbörjas eller fullföljas i Republiken Malta, och Parterna godkänner härmed och avstår från alla försvar baserat på avsaknad av, personlig jurisdiktion, samt att forum inte känns bekvämt med respekt för plats och jurisdiktion i sådana domstolar.

Tillämpning av FN: s Konvention om Kontrakt för Internationell Försäljning av Varor och den Enhetliga Informationen om Datorinformationstransaktioner (UCITA; United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Computer Information Transaction Act) är undantagna från dessa Användarvillkor. Under inga omständigheter ska någon Tvist som väckts av någon av Parterna på något sätt relateras till Platserna eller Tjänsterna påbörjas mer än tre år efter det att orsak till handling uppstod.

Om denna bestämmelse har visat sig vara olaglig eller oupprättlig, kommer ingen av Parterna att välja skiljeförfara någon Tvist som faller inom den delen av denna bestämmelse som har visat sig vara olaglig eller ogenomförbar och sådan Tvist skall avgöras av en domstol med juridisk behörighet inom de domstolar som är upptagna för jurisdiktion ovan, och Parterna är överens om att underkasta sig personlig jurisdiktion av sådan domstol.

Alternativ 2/Alternativ 3: Begränsningar

Parterna är överens om att varje skiljeförfarande skall vara begränsat till Tvisten mellan Parterna individuellt. I den utsträckning som lagen tillåter, ska a) inget skiljeförfarande ingås genom något annat förfarande; (b) det finns ingen rätt eller behörighet för att någon Tvist ska skiljeförfaras baserat på grund av klass eller att använda klassbaserade handlingar; och (c) det finns ingen rätt eller behörighet att Tvister tas upp i en påstådd representativ rättskapacitet på uppdrag av allmänheten eller andra personer.

Alternativ 2/Alternativ 3: Undantag från Informella Förhandlingar och Skiljeförfarande

Parterna är överens om att följande Tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser om [informella förhandlingar och] bindande skiljeförfarande: a) Tvister som strävar efter att verkställa eller skydda, eller rörande giltigheten av, någon av en Parts immateriella rättigheter; (b) eventuell Tvist som är relaterad till, eller som följer av, anklagelser om stöld, piratkopiering, invasion av privatlivet, eller obehörig användning; och (c) alla krav på förbudsföreläggande.

Om denna bestämmelse har visat sig vara olaglig eller oupprättlig, kommer ingen av Parterna att välja skiljeförfara någon Tvist som faller inom den delen av denna bestämmelse som har visat sig vara olaglig eller ogenomförbar och sådan Tvist skall avgöras av en domstol med juridisk behörighet inom de domstolar som är upptagna för jurisdiktion ovan, och Parterna är överens om att underkasta sig personlig jurisdiktion av sådan domstol.

Korrigeringar

Det kan finnas information på Platserna som innehåller tryckfel, felaktigheter eller försummelser som kan relatera till Platserna, inklusive beskrivningar, prissättning, tillgänglighet och annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller försummelser och ändra eller uppdatera informationen på Platserna när som helst, utan föregående tillkännagivelse.

Ansvarsfriskrivning

Platserna tillhandahålls på en as is och as available basis. Du godkänner att din användning av Platserna och våra tjänster kommer att vara på egen risk. I den utsträckning som lagen tillåter, vägrar vi alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, i samband med Platserna och användningen av dem, inklusive, utan begränsning, de underförstådda garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-överträdelse. Vi ger inga garantier eller representationer om riktigheten eller fullständigheten av Platsernas innehåll eller innehållet på webbplatser som är kopplade till Platserna och vi tar inget ansvar eller ansvar för några (1) fel, misstag eller felaktigheter i innehåll och material, (2) personskada eller egendomsskada, av vilket som helst slag, som följer av din tillgång till och användning av Platserna, (3) obehörig tillgång till eller användning av våra säkra servrar och/eller all personlig information och/eller ekonomisk information som lagras där, (4) eventuella avbrott eller upphörande av överföring till eller från Platserna, (5) eventuella buggar, virus, trojanska hästar eller liknande som kan överföras till eller genom Platserna av någon tredje part och/eller (6) eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll och material, eller för förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av innehåll som publicerats, överförts eller på annat sätt gjort tillgängligt via Platserna. Vi garanterar inte, godkänner, garanterar eller tar ansvar för någon produkt eller tjänst som annonseras eller erbjuds av en tredje part via Platserna, någon hyperlänkad webbplats eller någon webbplats eller mobilapplikation som finns med i någon banner eller annan annonsering, och vi kommer inte vara part i eller på något sätt vara ansvarig för övervakning av transaktioner mellan dig och andra leverantörer av produkter eller tjänster från tredje part.

Vid inköp av en produkt eller tjänst via något medium eller i någon miljö, ska du använda din bästa bedömning och vara försiktig när så är lämpligt.

Ansvarsbegränsningar

Under inga omständigheter kommer vi eller våra chefer, anställda eller agenter att vara ansvariga för dig eller någon tredje part för några direkta, indirekta, påföljande, exemplariska, oavsiktliga, speciella, eller skadeståndsersättning, inklusive förlorad vinst, förlorade intäkter, förlust av data, eller andra skador som uppstår på grund av din användning av Platserna, även om vi har blivit informerade om möjligheten till sådana eventuella skador.

Oaktat någonting som motsätter sig innehållet häri, vårt ansvar gentemot dig av vilken anledning som helst och oavsett vilken åtgärd som helst, kommer alltid att vara begränsat till det belopp som betalats av dig till oss under tolvmånadersperioden före det att någon orsak till handling uppstår.

Om dessa lagar gäller för dig, kan vissa eller alla ovanstående ansvarsfriskrivningar eller begränsningar inte vara tillämpliga på dig, och du kan ha ytterligare rättigheter.

Skadeersättning

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla oss skadelösa, inklusive våra filialer, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, samarbetspartners och anställda, från och mot eventuella förluster, skador, ansvar, anspråk, eller efterfrågan, inklusive rimliga advokatkostnader och utgifter som görs av någon tredje part på grund av eller som följer av: (1) dina Bidrag; (2) användning av Platserna; (3) brott mot dessa Användarvillkor; (4) eventuella brott mot dina representationer och garantier som anges i dessa Användarvillkor; (5) din överträdelse av tredje mans rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (6) någon uppenbar skadlig handling gentemot någon annan användare av de webbplatser som du anslutit via Platserna.

Trots det ovanstående, förbehåller vi oss rätten att på din bekostnad anta särskilt försvar och kontroll av alla frågor som du måste ersätta oss för, och du samtycker till att samarbeta på din bekostnad, med vårt försvar av sådana krav. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela dig om något sådant anspråk, agerande eller förfarande som omfattas av denna gottgörelse när vi blir medvetna om det.

Användardata

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du skickar till Platserna för att kunna hantera Platserna, såväl som uppgifter om din användning av Platserna. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopieringar av data, är du ensam ansvarig för alla data som du överför eller som hänför sig till någon aktivitet du har åtagit sig med att använda Platserna.

Du godkänner att vi inte har något ansvar gentemot dig för förlust eller förvanskning av sådan information, och du avstår härmed från någon rätt till åtgärder mot oss som uppstår på grund av sådan förlust eller förvanskning av sådan information.

Elektronisk Kommunikation, Transaktioner och Signaturer

Att besöka Platserna, skicka oss e-postmeddelanden och fylla i onlineformulär, utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du godkänner att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på Platserna, uppfyller alla lagstadgade krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

Du godkänner härmed användningen av elektroniska signaturer, kontrakt, beställningar och andra dokument samt elektronisk leverans av meddelanden, policyer och register över transaktioner som initieras eller slutförts av oss eller via Platserna.

Du avstår härmed från eventuella rättigheter eller krav i enlighet med stadgar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en ursprunglig underskrift eller leverans eller lagring av icke-elektroniska journaler eller betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel.

Diverse

Dessa Användarvillkor och eventuella policyer eller verksamhetsbestämmelser som vi lägger upp på Platserna utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vårt misslyckande att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor får inte fungera som ett upphävande av sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa Användarvillkor fungerar i största möjliga utsträckning enligt lag. Vi kan när som helst tilldela någon eller alla av våra rättigheter och skyldigheter till andra. Vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för förlust, skada, förseningar eller bristande handlingar orsakade av någon orsak bortom vår rimliga kontroll.

Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa Användarvillkor är fastställd att vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, anses denna bestämmelse eller del av bestämmelsen vara avskiljbar från dessa Användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten för kvarstående bestämmelser.

Det finns inget samarbetsbolag (joint venture), partnerskap, anställnings- eller agenturförhållande som skapats mellan dig och oss på grund av dessa Användarvillkor eller användningen av Platserna. Du godkänner att dessa Användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss på grund av att vi har utarbetat dem.

Du avstår härmed alla försvar som du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa Användarvillkor och avsaknaden av undertecknande av parterna för att genomföra dessa Användarvillkor.

KONTAKTA OSS

För att lösa ett klagomål angående Platserna eller för att få ytterligare information om användningen av Platserna, kontakta oss på:

Quaestor Solutions LLC
135, Kyle Buildings, Triq il-Mediterran,
St. Julian’s. STJ 1870, Malta, EU