image

Integritetspolicy P

Tack för att du valde att vara en del av vår gemenskap inom Quaestor Solutions LLC, vilka också har affärsverksamhet som Quaestor Solutions (Quaestor) "vi", "oss" eller "vårt". Vi är engagerade i att skydda din personliga information och du har rätt till integritet. Om du har några förslag eller problem angående vår policy, eller vår praxis med avseende på din personliga information, kontakta oss då på adressen nedan.

När du besöker vår hemsida och använder våra tjänster, överlåter du din personliga information till oss. Vi tar din integritet väldigt seriöst. I det här sekretessmeddelandet beskriver vi vår integritetspolicy. Vi försöker att förklara för dig på tydligast möjliga sätt vilken information vi samlar in, hur vi använder det och vilka rättigheter du har i relation till det. Vi hoppas att du tar dig lite tid att läsa igenom det noggrant, eftersom det är viktigt. Om det finns några detaljer i denna sekretesspolicy som du inte kan godkänna, sluta då att använda vår hemsida och våra tjänster.

Denna sekretesspolicy gäller all information som samlas in via våra webbplatser och/eller eventuella relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller händelser (vi hänvisar till dem kollektivt i denna sekretesspolicy som "webbplatser").

Vänligen läs denna sekretesspolicy noga eftersom det hjälper dig att fatta välgrundade beslut om att dela med dig av din personliga information.
image

Innehållsförteckning T