image

Uppdrag M

Uppdraget för Quaestor Solutions är att uppmuntra och möjliggöra den breda användningen av kryptovalutor. Dessa valutor är inte fiatbaserade och ger därmed enskilda personer möjlighet att bedriva handel utan statlig tillsyn i onödan.

Quaestor Solutions strävar efter att förbättra livsstilen för alla associerade parter. För detta ändamål underlättar och uppmuntrar vårt program användningen av kryptovalutor i vardagslivet. Vi presenterar Quaestor Coin som är tillgänglig för samarbetspartners och MasterNod-ägare, såväl som för dig som tror på vårt koncept.

För att hjälpa så många människor som möjligt har vi introducerat ett bra koncept där alla kan bli inbjudna till den fullständiga installationen, till en liten avgift, samt delta i webbinarier och seminarier varje vecka för att hjälpa även kompletta nybörjare att förstå grunderna för kryptovalutor, blockkedjan och metoder för att använda denna i vår vardag. Här kommer du också att lära dig att analysera MasterNoder och Trading Bot-funktioner.

MasterNoder är själva ryggraden för kryptovalutor. De är datorer (servrar) som bildar ett nätverk. MasterNoder används för att slutföra unika funktioner på sätt som vanliga noder (miners) inte kan. De kan användas för funktioner som skicka direkt, omedelbara transaktioner eller privata transaktioner. De upprätthåller valutans blockkedja.

Att äga en MasterNod kan innebära en alltför hög kostnad. Att köpa servrar, internettjänster och elen som driver dem kan vara kostsamt. Men om du hyr utrymme på en tillgänglig server, sänker du kostnaderna väsentligt. Dock behöver du fortfarande köra program och förstå Linux, ett operativsystem för datorer, vilket är främmande för de flesta datoranvändare. Lyckligtvis, för den tjänst de tillhandahåller, belönas MasterNod-ägare rikligt.

Quaestor Solutions har utvecklat ett system som gör ägande av MasterNoder överkomligt och bekvämt. Du behöver inte hitta webbhotell, förstå Linux eller betala för verktyg. På detta sätt föddes Quaestors"Click It"-system.

image

För äventyraren, kunden som vill ha lite mer daglig aktivitet, har vi introducerat Quaestor Trading-Bot som gör det möjligt för användaren att fullständigt kontrollera intjäningspotentialen i trading av kryptovalutor. Samtidigt som vi aldrig erbjuder ekonomisk rådgivning, lär vi dig alla nyanser av Trading-Bot, så att du själv kan bestämma dina mål, skapa rimliga risknivåer och initiera affärer. Quaestor Solutions rör aldrig ditt investeringskapital - Du har hela tiden kontroll över dina resurser.

Dessa är de första produkterna och tjänsterna vi erbjuder. Det finns mycket mer att komma som beskrivs i Coin Roadmap.