image

Pagtatatuwa ng WebsiteP

PANIMULA

Ang impormasyong ibinibigay ng Quaestor Solutions LLC, isang limited liability company na binuo sa Republika ng Malta (“kami”, ”namin”, at ”amin”) sa Quaestor-Solutions.com at Quaestor.io (ang mga “Sites”) at aming mga mobile applications ay para lamang sa layunin ng pangkalahatang impormasyon. Ang lahat ng mga impormasyon sa mga Sites at aming mga mobile applications ay ibinibigay ng may buong pagtitiwala, gayunpama’y hindi kami kumakatawan o gumagarantiya sa anumang paraan, binanggit o ipinahiwatig man, tungkol sa katumpakan, kasapatan, bisa, pagkamatapat, pagiging bukas, o pagka-kumpleto ng anumang mga impormasyon sa mga Sites o sa aming mga mobile applications.

Hindi kami kailanman magkakaroon ng pananagutan sa iyo para sa anumang uri ng kawalan o pinsalang nakamit bilang bunga ng paggamit ng aming mga Sites o ng aming mga mobile applications o pag-titiwala sa anumang impormasyong ibinigay sa mga Sites at sa aming mga mobile applications. Ang paggamit mo ng Sites at ng aming mga mobile applications at ang iyong pagtitiwala sa anumang impormasyon sa mga Sites at sa aming mga mobile applications ay tanging nasasaiyo.

MGA PANLABAS NA MGA LINKS AT MGA PAGTATATUWA SA MGA WEBSITES

Ang mga Sites at ang aming mga mobile applications ay maaaring maglaman (o maaaring napunta ka sa pamamagitan ng aming Sites o mobile applications) ng mga links sa ibang mga websites o mga content na pagmamay-ari ng o nagmumula sa mga third parties o mga links sa mga websites at mga tampok sa mga banners, o iba pang uri ng pag-aadvertise.

Hindi namin ginagarantiya, ineendorso, sinisiguro, o pinagpapalagay ang responsibilidad para sa katumpakan o pagiging katiwa-tiwala ng anumang impormasyong inaaalay ng mga third-party websites nan aka-link sa pamamagitan ng mga Sites o anumang website o tampok na naka-link sa anumang banner o iba pa mang advertising. Hindi kami magiging partido sa o sa anumang paraan ay magiging responsable para sa pagmomonitor ng anumang transaksyon sa pagitan mo at ng third-party na mga tagapghatid ng mga produkto o serbisyo.

PAGTATATUWANG PROPESYONAL PARA SA AMING MGA WEBSITES

Ang mga Sites ay hindi maaaring o hindi maglalaman ng mga payong legal o para sa pananalapi. Ang lahat ng impormasyong ibinibigay namin ay para lamang sa pangkalahatang kaalaman at para sa layunin ng pag-aaral at hindi pamalit sa payong propesyonal.

Alinsunod rito, bago gumawa ng anumang pagkilos batay sa mga nasabing impormasyon, hinihikayat namin kayong sumangguni sa mga nararapat na mga propesyonal. Hindi kami nagbibigay ng anumang uri ng payong legal o para sa pananalapi. Ang paggamit o pagtitiwala sa anumang impormasyong nilalaman ng mga Sites o ng aming mga mobile applications ay nasasaiyong sariling pagdedesisyon.

PAGTATATUWA TUNGKOL SA MGA KAAKIBAT PARA SA AMING WEBSITES

Ang mga Sites at ang aming mga mobile applications ay maaaring maglaman ng mga links patungo sa aming mga kaakibat na websites, at tumatanggap kami ng komisyon sa anumang iyong bibilhin sa kaakibat na website gamit ang mga nasabing links.

PAGTATATUWA TUNGKOL SA MGA PAGPAPATUNAY PARA SA AMING WEBSITES

Ang aming mga Sites ay maaaring maglaman ng mga pagpapatunay ng mga gumagamit ng aming mga produkto at/o serbisyo. Ang mga pagpapatunay na ito ay sumasalamin sa mga tunay na karanasan at opinion ng mga nabanggit. Gayunpaman, ang mga karanasang ito ay personal sa mga nasabing gumamit, at maaaring hindi kumatawan sa lahat ng mga gumagamit ng aming mga produkto at/o serbisyo. Hindi namin pinapahayag, at hindi mo dapat ipalagay, na pare-pareho ang karanasan ng lahat ng mga gumagamit. Ang iyong mga pansariling resulta ay maaaring mag-iba.

Ang mga pagpapatunay na ito sa mga Sites ay isinumite sa sari-saring mga anyo gaya ng teksto, audio, at/o video, at sinisiyasat namin bago i-post. Lumalabas ang mga ito sa mga Sites ng verbatim kung papaano ibinigay ng mga gumagamit maliban lang sa mga pag-tama ng balarila o mga pagkakamali sa pagta-type. Ang ilang mga pagpapatunay ay maaaring paikliin kung ang buong pagpapatunay ay naglalaman ng mga karagdagang impormasyong hindi mahalaga para sa nakararami.

Ang mga pananaw at opinyong nakapaloob sa mga pagpapatunay ay nag-iisang pagmamay-ari ng users at hindi sumasalamin sa sarili naming mga pananaw at opinion. Hindi kami kaakibat ng mga gumagamit na nagbibigay ng mga patunay, ay ang mga gumagamit ay hindi binayaran o binabayaran para sa kanilang mga pagpapatunay.