image

Misyon M

Ang misyon ng Quaestor Solutions ay ang manghikayat at ipatubad ang malawakang paggamit ng cryptocurrencies.

Hangarin ng Quaestor Solutions ang mapabuti ang pamumuhay ng bawat magiting na manggagawa. Nilalayon ng aming programa ang pangagasiwa at panghihikayat sa paggamit ng cryptocurrencies sa pang araw-araw na gawain. Pinapakilala namin ang Quaestor Coin na maaring gamitin kung ikaw ay aming kasapi o kung ikaw kay ay may MasterNode, pati na rin sa’yo na naniniwala sa aming konsepto.

Upang matulungan ang mas nakararaming tao, ipinakikilala naming ang napakagandang ideya, na kung saan ang lahat ay maaaring magkamit ng kumpletong setup, sa malit na halaga, at makilahok sa mga lingguhang “webinars” at pagtitipon. Ito ay isinasagawa upang matulungan na kahit ang mga baguhan ay maintindihan ang mga saligan sa cryptocurrencies, and blockchain, at mga paraan upang magamit ito sa ating pag araw-araw na pamumuhay. Dito, magkakaroon ka rin ng kaalaman kung paano suriin ang MasterNodes at ang Trading-Bot.

Ang MasterNodes ay napakahalagang bahsagi ng cryptocurrencies. Ito ay mga computer server na bumubuo ng isang network. Ang MasterNodes ay ginagamit upang makumpleto ang mga natatanging gawain sa paraan na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong nodes o miners. Ito ay pwedeng gamitin mag direktang magpadala, madaliang transaksyon, at pribadong transaksyon. Ito rin ang nagpapanatili sa blockchain ng pera.

Ang pagkakaroon ng MasterNodes ay maaring maging magastos. Ang pagbili ng ng mga server, pagpapakabit ng internet, at pagbabayad ng kuryente para rito ay napakamahal. Ngunit kung ikaw ay rerenta ng sa mga libreng server, maaari mong bawasan ang iyong gastos sa kalahatan. Gayunpaman, kakailanganin mong magpatakbo ng mga programa at intindihin ang Linux, isang computer operating system na hindi gaano kilala o pamilyar ang karamihan na gumagamit ng kompyuter. Sa kabutihang-palad, para sa mga service na kanilang binibigay, gagantimpalaan ang mga may MasterNode.

Ang Quaestor Solutions ay bumuo ng sistema upang magkaroon ng MasterNode sa maliit na halaga at sa madaling paraan. Hindi mo na kailangan maghanap ng host, intindihin ang Linux, o di kaya’y magbayad pa para sa mga serbisyo. At dito nagsimula ang Quaestor “Click It” System.

image

Para sa mga matatapang na gusto ng pambihirang karanasan, pinapakilala naming ang Quaestor Trading-Bot na kung saan maaari mong kontrolin ang mga possible mong maging kita sa pakikippagkalakal gamit ang cryptocurrencies. Bagama’t hindi kami nagbibigay ng payo tungkol sa pera, ituturo naming sa inyo ang bawat katangian ng Trading-Bot, kaya naman pwede kayong magtakda ng iyong layunin, magbuo ng makatwirang antas ng panganib, at magsimula ng pangagalakal. Hindi kailanman ginagalaw ng Quaestor Solutions ang iyong kapital- ikaw lamang may kontrol dito palagi.

Narito ang mga pangunahing produkto at serbisyo na aming inaalok. At marami pa ang darating sa hinarap kagaya ng nakasaad sa aming Coin Roadmap.