• btc-coin
  • btc-coin
  • btc-coin

Quaestors

Noong panahon ng mga Emperyong Romano, Quaestors and mga ibinotong opisiyal na namamahala sa mga pera at kayamanan ng buong bayan, ng kanilang hukbo, at kanilang opisyal. Ang gawain ng Quaestors ay ang mangasiwa ng pera. Upang maintindihang mabuti:

Kami ay nangangasiwa lamang sa iyong pera bilang tagapamahala ngunit ang huling desisyon ay manggagaling sa iyo at wala nang iba.

image

Misyon M

Ang misyon ng Quaestor Solutions ay ang manghikayat at ipatubad ang malawakang paggamit ng cryptocurrencies.

Hangarin ng Quaestor Solutions ang mapabuti ang pamumuhay ng bawat magiting na manggagawa. Nilalayon ng aming programa ang pangagasiwa at panghihikayat sa paggamit ng cryptocurrencies sa pang araw-araw na gawain. Pinapakilala namin ang Quaestor Coin na maaring gamitin kung ikaw ay aming kasapi o kung ikaw kay ay may MasterNode, pati na rin sa’yo na naniniwala sa aming konsepto.

Upang matulungan ang mas nakararaming tao, ipinakikilala naming ang napakagandang ideya, na kung saan ang lahat ay maaaring magkamit ng kumpletong setup, sa malit na halaga, at makilahok sa mga lingguhang “webinars” at pagtitipon. Ito ay isinasagawa upang matulungan na kahit ang mga baguhan ay maintindihan ang mga saligan sa cryptocurrencies, and blockchain, at mga paraan upang magamit ito sa ating pag araw-araw na pamumuhay. Dito, magkakaroon ka rin ng kaalaman kung paano suriin ang MasterNodes at ang Trading-Bot.

Magbasa pa
image

Road Map R

2018

3. Ikatlong Quarter sa Taong 2018

a) Simula ng paglulunsad ng network 01.08.2019 sa homepage kasama ang pag-signup, 2FA, Matrix Placement

b) Patuloy na integrasyon ng mga bonus at mga pagbabayad sa network

4. Ikaapat na Quarter sa Taong 2018

a) Pagtatapos ng kwalipikasyon sa Founder Pool 31.10.2018

b) Coin Start ng Quaestor MLM at MN (Tinatayang 1.11.2018)

c) Pagtatala sa unang pamilihan ng Quaestor coin (Tinatayang 01.11.2018)

d) Integrasyon ng Master node

e) Integrasyon Trading Bot 2.0

2019

1. Unang Quarter sa Taong 2019

a) Bagong pagtatala sa pamilihan (layon ay 2)

b) Pagbubuo ng produkto (layon ay 2-4 na produkto) upang madagdagan ang gamit

2. Ikalawang Quarter sa Taong 2019

a) Bagong pagtatala sa pamilihan (layon ay 2)

b) Pagtatala ng CMC (Coinmarkedcap)

c) Pagbubuo ng produkto (layon ay 2-4 na produkto) upang madagdagan ang gamit

3. Ikatatlong Quarter sa Taong 2019

a) Beta testing sa Quaestor Exchange

b) Bagong pagtatala sa pamilihan (layon ay 2)

c) Pagbubuo ng produkto (layon ay 2-4 na produkto) upang madagdagan ang gamit

4. Ikaapat na Quarter sa Taong 2019

a) Paglulunsad ng Quaestor Exchange

b) Pagtatala sa Quaestor Exchange

2020

1. Unang Quarter sa Taong 2020

a) Integrasyon ng buong network sa aming bagong teknolohiya na blockchain

a1) Pagtibayin magpakailanman ang network sa isinama na smart contract. (Posisyon, kita)

a3) Pagdagdag sa pangangailangan ng coin (magbayad lamang sa pamamagitan ng paggamit ng Quaestor coin)

a4) Pagbukas ng mas maraming kompanya ng MLM sa block chain. Gagawin nitong malinaw ang mga pampinansyang transaksyon at ang lahat na nagmamay-ari ng Quaestor coin ay makikinabang.

image

Team T

image

Sadia Sandila

Project Manager
image

Tayyaba Ashraf

SQA Engineer
image

Keld Mathiesen

Founding Master Distributor
image

Frank Kotch

Senior Technical Support
image

Michael Buchanan

Account Support Manager
image

Khizer Arshad

Solution Architect
image

M Rehman

Sr.Software Engineer
image

Shahbaz Nadir

Full Stack Designer
image

Ali Farhan

Sr.Frontend Developer
image

Awais Akram

Sr.Software Engineer
image

Fazeel Ahmad

Sr.Software Engineer
image

Ammar Ahmed Khan

Sr.Software Engineer
image

Atif Siddiqi

Sr.Software Engineer
image

Nadeem Asgher

SR .Net Developer
image

Tanseef Fahad

Sr. Software Engineer
image

Irfan Afzal

Sr.Net Developer
image

Partners P

image
image