image

Ansvarsfraskrivelse WebsideW

INTRODUKSJON

Informasjonen fra Quaestor Solutions LLC, et aksjeselskap organisert på Republikken Malta ("vi", "oss" eller "våre") på Quaestor-Solutions.com og Quaestor.io ("Sider") og vår mobilapplikasjon er kun for generelle informasjonsformål. All informasjon om nettstedene og våre mobilapplikasjoner er gitt i god tro, men vi gir ingen form for representasjon eller garanti av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, angående nøyaktigheten, tilstrekkeligheten, gyldigheten, påliteligheten, tilgjengeligheten eller fullstendigheten av all informasjon på nettstedene eller våre mobile applikasjoner.

Under ingen omstendigheter skal vi ha noe ansvar ovenfor deg for tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruken av Nettstedene eller våre mobilapplikasjoner eller avhengighet av informasjon gitt på Nettstedene og våre mobile applikasjoner. Din bruk av Nettstedene og våre mobilapplikasjoner og din tillit til informasjon på Nettstedene og våre mobile applikasjoner er utelukkende på egen risiko.

EKSTERNE LENKER ANSVARSFRASKRIVELSE FOR WEBSIDER

Nettstedene og våre mobile applikasjoner kan inneholde (eller du kan sendes via Nettstedene eller våre mobilapplikasjoner) lenker til andre nettsteder eller innhold som tilhører eller kommer fra tredjeparter eller lenker til nettsteder og funksjoner i bannere eller annen annonsering. Slike eksterne lenker er ikke undersøkt, overvåket eller kontrollert for nøyaktighet, tilstrekkelighet, gyldighet, pålitelighet, tilgjengelighet eller fullstendighet av oss.

Vi garanterer ikke, godkjenner, garanterer eller påtar oss ikke ansvaret for nøyaktigheten eller påliteligheten til all informasjon som tilbys av tredjepartswebsteder som er koblet gjennom nettstedene eller et nettsted eller en funksjon som er koblet til noen banner eller annen annonsering. Vi vil ikke være part i eller på noen måte være ansvarlig for å overvåke transaksjoner mellom deg og tredjepartsleverandører av produkter eller tjenester.

PROFESJONELL ANSVARSFRASKRIVELSE FOR VÅRE WEBSIDER

Nettstedene kan ikke og inneholder ikke juridisk eller økonomisk rådgivning. All informasjon er kun gitt for generelle informasjons- og utdanningsformål, og er ikke en erstatning for faglig rådgivning.

Derfor, før du tar noen handlinger basert på slik informasjon, oppfordrer vi deg til å konsultere aktuelle fagpersonene. Vi gir ikke noen form for juridisk rådgivning. Bruken eller tilliten til all informasjon som finnes på disse områdene eller våre mobilapplikasjoner er utelukkende på egen risiko.

AFFILIATE ANSVARSFRASKRIVELSE FOR VÅRE WEBSIDER

Nettstedene og våre mobile applikasjoner kan inneholde lenker til tilknyttede nettsteder, og vi mottar en tilknyttet provisjon for eventuelle kjøp gjort av deg på den tilknyttede nettsiden ved hjelp av slike lenker.

VITNEMÅL ANSVARSFRASKRIVELSE FOR WEBSIDER

Nettstedene kan inneholde anmeldelser fra brukere av våre produkter og / eller tjenester. Disse vitnemålene gjenspeiler virkelige erfaringer og meninger fra slike brukere. Erfaringene er imidlertid personlige for de enkelte brukere, og behøver ikke nødvendigvis være representative for alle brukere av våre produkter og / eller tjenester. Vi hevder ikke, og du bør ikke anta at alle brukere kommer til å ha de samme opplevelsene. Dine individuelle resultater kan variere.

Erklæringene på nettstedene leveres i ulike former som tekst, lyd og / eller video, og blir vurdert av oss før de blir lagt ut. De vises på områdene verbatim som gitt av brukerne, bortsett fra korrigering av grammatikk eller skrivefeil. Noen vitnemål kan ha blitt forkortet for enkelhets skyld, hvor det fulle vitnemålet inneholdt fremmed informasjon som ikke var relevant for allmennheten.

Synspunktene og meningene i vitnemålene tilhører kun den enkelte brukeren og gjenspeiler ikke våre synspunkter og meninger. Vi er ikke tilknyttet brukere som gir vitnemål, og brukere blir ikke betalt eller på annen måte kompensert for sine vitnemål.