image

Vilkår og betingelser T

Avtale Til Vilkår

Disse bruksvilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg, enten personlig eller på vegne av et foretak ("deg") og Quaestor Solutions LLC, et aksjeselskap organisert i Republikken Malta ("vi", "oss" eller "Vår"), angående din tilgang til og bruk av Quaestor-Solutions.com og Quaestor.io nettsteder, samt andre medier, mediekanaler, mobilnettsteder eller mobilprogramrelaterte, koblet eller på annen måte knyttet til det (samlet, "Nettstedene").

Du samtykker i at ved å få tilgang til Nettstedene, har du lest, forstått og godkjent å er bundet av alle disse bruksvilkårene. Hvis du ikke godtar alle vilkårene for bruk, er du eksplisitt forbudt å bruke Nettstedene, og du må slutte å bruke de umiddelbart.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter som kan bli lagt ut på Nettstedene fra tid til annen, er herved uttrykkelig innlemmet heri som referanse. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å foreta endringer eller tillegg i disse bruksbetingelsene når som helst og av hvilken som helst grunn.

Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å oppdatere "sist oppdatert" dato for disse bruksbetingelsene, og du avstår fra enhver rett til å motta spesifikke varsel om hver slik endring.

Det er ditt ansvar å periodisk gjennomgå disse bruksbetingelsene for å holde deg oppdatert om oppdateringer. Du vil bli gjenstand for, og vil bli vurdert å ha blitt gjort oppmerksom på og å ha akseptert endringene i eventuelle reviderte bruksvilkår ved fortsatt bruk av nettstedene etter datoen da reviderte bruksvilkår er lagt ut.

Informasjonen som er gitt på Nettstedene, er ikke beregnet for distribusjon til eller til bruk av noen person eller enhet i en hvilken som helst jurisdiksjon eller et land der slik distribusjon eller bruk ville være i strid med lov eller forskrift, eller som ville gjøre oss underlagt krav om registrering i en slik jurisdiksjon eller et land .

Følgelig gjør de personer som velger å få tilgang til Nettstedene fra andre steder, det på eget initiativ, og er alene ansvarlig for overholdelse av lokale lover, dersom og i den grad lokale lover gjelder.

Nettstedene er beregnet for brukere som er minst 18 år gamle. Personer under 18 år har ikke lov til å registrere seg for nettstedene.

INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER

Med mindre annet er angitt, er nettstedene vår proprietære eiendom og all kildekode, databaser, funksjonalitet, programvare, nettsidedesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafikk på nettstedene (samlet «innholdet») og varemerker, servicemerker og logoer som er inneholdt deri ("Merker") eies eller kontrolleres av oss eller er lisensiert til oss, og er beskyttet av lov om opphavsrett og varemerker og ulike andre immaterielle rettigheter og urettferdig konkurranselovgivning i USA, utenlandske jurisdiksjoner og internasjonale konvensjoner.

Innholdet og merkene er gitt på nettstedene "SOM DE ER" for informasjon og personlig bruk. Unntatt som uttrykkelig angitt i disse vilkårene for bruk, kan ingen del av nettstedene og intet innhold eller merker kopieres, reproduseres, aggregeres, publiseres, lastes opp, publiseres, vises offentlig, kodes, oversettes, overføres, distribueres, selges, lisensieres eller ellers utnyttet for noe kommersielt formål uansett, uten vår eksplisitte skriftlige forhåndstillatelse.

Forutsatt at du er kvalifisert til å bruke Nettstedene, får du et begrenset lisens for å få tilgang til og bruke Nettstedene og å laste ned eller skrive ut en kopi av en del av innholdet du har fått tilgang til, bare for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg i og til nettstedene, innholdet og merkene.

BRUKERFORSKRIFTER

Ved å bruke nettstedene, representerer og garanterer du at:

 1. all registreringsinformasjon du sender inn vil være sann, nøyaktig, nåværende og fullført;
 2. du vil opprettholde nøyaktigheten av slik informasjon og oppdatere øyeblikkelig registreringsinformasjonen etter behov.
 3. du har juridisk kapasitet og du godtar å overholde disse vilkårene for bruk;
 4. du er ikke under 18 år;
 5. ikke en mindreårig i jurisdiksjonen der du bor
 6. du vil ikke få tilgang til nettstedene gjennom automatiserte eller ikke-menneskelige midler, enten gjennom en bot, et skript eller noe annet.
 7. du vil ikke bruke nettstedene for ulovlig eller uautorisert formål;
 8. din bruk av nettstedene vil ikke være i strid med gjeldende lover eller forskrifter.

hvis du gir opplysninger som er usanne, unøyaktige, ikke aktuelle eller ufullstendige, har vi rett til å suspendere eller avslutte kontoen din og nekte alle aktuelle eller fremtidige bruk av nettstedene (eller deler av disse).

BRUKERREGISTRERING

Det kan hende du må registrere deg på nettstedene. Du samtykker i å holde passordet ditt konfidensielt og vil være ansvarlig for all bruk av din konto og passord. Vi forbeholder oss retten til å fjerne, gjenvinne eller endre et brukernavn du velger hvis vi avgjør, etter eget skjønn, at et slikt brukernavn er upassende, uanstendig eller på annen måte ikke fungerende.

FORBUDTE AKTIVITETER

Du kan ikke få tilgang til eller bruke Nettstedene til noe annet formål enn det vi lager nettstedene til. Nettstedene må ikke brukes i forbindelse med kommersielle tiltak bortsett fra de som er spesielt godkjent av oss.

Som bruker av nettstedene, godtar du å ikke:
 1. Systematisk hente data eller annet innhold fra Nettstedene for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra oss.
 2. Gjøre uautorisert bruk av Nettstedene, inkludert å samle brukernavn og / eller e-postadresser på brukere elektronisk eller på annen måte for å sende uønsket e-post, eller opprette brukerkontoer ved hjelp av automatiserte midler eller under falske forutsetninger.
 3. Bruke en kjøpsagent eller innkjøpsagent til å foreta kjøp på nettstedene.
 4. Bruke nettstedene til å annonsere eller tilby å selge varer og tjenester.
 5. Omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner på Nettstedene, inkludert funksjoner som hindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innhold eller håndheve begrensninger på bruken av Nettstedene og / eller innholdet som er inneholdt der.
 6. Engasjere seg i uautorisert innramming av eller linker til nettstedene.
 7. Lure, bedra, eller villede oss og andre brukere, spesielt i ethvert forsøk på å lære sensitiv kontoinformasjon som brukerpassord;
 8. Gjøre ukorrekt bruk av våre støttetjenester eller send falske rapporter om misbruk eller mislighold.
 9. Delta i hvilken som helst automatisert bruk av systemet, for eksempel å bruke skript for å sende kommentarer eller meldinger, eller bruke datautvinning, roboter eller lignende datainnsamlings- og utvinningsverktøy.
 10. Forstyrre, eller opprette en unødig byrde på Nettstedene eller nettverkene eller tjenestene som er knyttet til Nettstedene.
 11. Forsøke å etterligne en annen bruker eller person eller bruk brukernavnet til en annen bruker.
 12. Selge eller på annen måte overføre profilen din.
 13. Bruke all informasjon som er oppnådd fra områdene for å sjikanere, misbruke eller skade en annen person.
 14. Bruke nettstedene som en del av ethvert forsøk på å konkurrere med oss eller på annen måte bruke nettstedene og / eller innholdet til enhver inntektsgenererende innsats eller kommersiell virksomhet.
 15. Avkryptere, avkompilere, demontere eller omvendt konstruere noe av programvaren som omfatter eller på noen måte utgjør en del av nettstedene.
 16. Forsøke å omgå eventuelle tiltak av nettstedene som er utformet for å hindre eller begrense tilgangen til nettstedene, eller deler av nettstedene.
 17. Skade, irritere, skremme eller true noen av våre ansatte eller agenter som er involvert i å levere deler av nettstedene til deg.
 18. Slette opphavsretten eller andre varemerkerettigheter fra ethvert innhold.
 19. Kopiere eller tilpasse side-programvaren, inkludert, men ikke begrenset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annen kode.
 20. Laste opp eller overføre (eller forsøk på å laste opp eller sende) virus, trojanske hester eller annet materiale, inkludert overdreven bruk av store bokstaver og spamming (kontinuerlig publisering av gjentatt tekst), som forstyrrer partiets uavbrutte bruk og nytelse av nettstedene eller som endrer, forringer, forstyrrer bruk, funksjoner, drift eller vedlikehold av nettstedene.
 21. Laste opp eller overføre (eller forsøk å laste opp eller sende) noe materiale som fungerer som en passiv eller aktiv informasjonssamlings- eller overføringsmekanisme, inkludert, men ikke begrenset til, klare grafiske utskiftingsformater ("gifs"), 1 × 1 piksler, webbugs, cookies , eller andre lignende enheter (noen ganger referert til som "spyware" eller "passive samlingsmekanismer" eller "pcms").
 22. Unntatt det som kan være resultatet av vanlig søkemotor eller nettleserbruk, bruk, start, utvikle eller distribuere ethvert automatisert system, inkludert uten begrensning, noen edderkopp-, robot-, juksverktøy, skraper eller frakoblet leser som får tilgang til Nettstedene, eller bruker eller lanserer uautorisert skript eller annen programvare.
 23. Mislike, diskreditere eller på annen måte skade, etter vår mening, oss og / eller nettstedene.
 24. Bruk nettstedene på en måte som ikke er i samsvar med gjeldende lover eller forskrifter.

BRUKER-GENERERTE BIDRAG

Nettstedene kan invitere deg til å chatte, bidra til eller delta i blogger, meldinger, online forum og annen funksjonalitet, og kan gi deg muligheten til å opprette, sende inn, legge ut, vise, overføre, utføre, publisere, distribuere, eller kringkast innhold og materiale til oss eller på nettstedene, inkludert men ikke begrenset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafikk, kommentarer, forslag eller personlige opplysninger eller annet materiale (samlet "Bidrag").

Bidrag kan være synlige av andre brukere av nettstedene og gjennom tredjeparts nettsteder. Som sådan kan eventuelle bidrag du sender, bli behandlet som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært. Når du oppretter eller stiller til disposisjoner, representerer og garanterer du dermed:

 1. Opprettelse, distribusjon, overføring, offentlig visning eller ytelse, og tilgang til, ned lasting eller kopiering av dine bidrag gjør det ikke og vil ikke krenke rettighetshaveren, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, patent, varemerke, handelshemmelighet eller moralske rettigheter til noen tredjepart.
 2. Du er skaperen og eieren av eller har nødvendige lisenser, rettigheter, samtykker, utgivelser og tillatelser til bruk og å autorisere oss, Nettstedene og andre brukere av Nettstedene for å bruke Dine bidrag på noen måte som planlagt av Nettstedene og disse. Vilkår for bruk.
 3. Du har skriftlig samtykke, utgivelse og / eller tillatelse fra hver enkelt identifiserbar person i dine bidrag til å bruke navnet eller lignelsen til hver enkelt identifiserbar person for å muliggjøre inkludering og bruk av dine bidrag på noen måte som er forutsatt av Nettsteder og disse bruksvilkårene.
 4. Dine bidrag er ikke falske, unøyaktige eller misvisende.
 5. Dine bidrag er ikke uønsket eller uautorisert reklame, reklamemateriell, pyramideordninger, kjedebrev, spam, masseutskrifter eller andre former for oppfordring.
 6. Dine bidrag er ikke uanstendige, , skitten, voldelig, trakasserende, injurisk, forferdelig eller på annen måte ikke passende (som bestemt av oss).
 7. Dine bidrag belønner ikke, mobbing, miskreditt, skremmer eller misbruker noen.
 8. Dine bidrag støtter ikke den voldelige styrtet av noen regjering eller oppfordrer, eller truer fysisk skade mot en annen.
 9. Dine bidrag bryter ikke med gjeldende lover og, regler.
 10. Dine bidrag bryter ikke med noen tredjeparts personvern eller reklamerettigheter.
 11. Dine bidrag inneholder ikke noe materiale som krever personlig informasjon fra alle under 18 år eller utnytter personer under 18 år på en seksuell eller voldelig måte.
 12. Dine bidrag bryter ikke med noen føderal eller statlig lov om barnepornografi eller andre saker som er ment å beskytte mindreåriges helse eller velvære;
 13. Dine bidrag inkluderer ikke noen støtende kommentarer som er knyttet til rase, nasjonal opprinnelse, kjønn, seksuell preferanse eller fysisk handikap.
 14. Dine bidrag bryter ikke ellers, eller linker til materiale som bryter med, noen bestemmelse i disse bruksbetingelsene, eller gjeldende lover eller forskrift.

Enhver bruk av nettstedene i strid med det foregående bryter disse bruksbetingelsene og kan resultere i blant annet oppsigelse eller opphør av dine rettigheter til bruk av nettstedene.

BIDRAGSLISENS

Ved å legge inn dine bidrag til noen del av Nettstedene eller gjøre bidrag tilgjengelig for nettstedene ved å koble kontoen din fra Nettstedene til noen av dine sosiale nettverkskontoer, gir du automatisk, og du garanterer at du har rett til å gi oss ubegrenset, ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, royalty fri, fullt utbetalt, verdensomspennende rett og lisens til å være vert for og, bruke, kopiere, reprodusere, avsløre, selge, videreselge, publisere, kringkaste, arkivere, lagre, publisere, formidle, oversette, overføre, gjøre utdrag (helt eller delvis) og distribuere slike bidrag (inkludert, uten begrensning, bilde og stemme) til noe formål, kommersiell, eller på annen måte, og forberede avledede verk av eller innlemme i andre verk, slike bidrag, og gi og godkjenne underlisenser av det foregående. Bruken og distribusjonen kan forekomme i alle medieformater og gjennom alle eventuelle mediekanaler.

Denne lisensen gjelder for alle former, medier eller teknologier som nå er kjent eller senere utviklet, og inkluderer vår bruk av ditt navn, firmanavn og franchise navn, det aktuelle, og en av varemerkene, tjenestemerkene, handelsnavnene, logoer, og personlige og kommersielle bilder du gir. Du frafaller alle moralske rettigheter i dine bidrag, og du garanterer at moralske rettigheter ikke ellers er blitt hevdet i dine bidrag.

Vi påstår ikke noe eierskap over dine bidrag. Du beholder fullt eierskap for alle dine bidrag og eventuelle immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter knyttet til dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for noen uttalelser eller representasjoner i dine bidrag gitt av deg på noe område på nettstedene.

Du er eneansvarlig for dine bidrag til nettstedene og du er uttrykkelig enige om å befri oss fra ethvert ansvar og å avstå fra eventuelle rettslige skritt mot oss angående dine bidrag.

Vi har rett til, i vårt eget skjønn, (1) å redigere, eller på annen måte endre noen Bidrag; (2) å kategorisere eventuelle bidrag for å plassere dem på mer hensiktsmessige steder på nettstedene; og (3) å forhånds-skjerme eller slette eventuelle bidrag når som helst og av hvilken som helst grunn, uten varsel. Vi har ingen forpliktelse til å overvåke dine bidrag.

RETNINGSLINJER FOR BIDRAG

Vi kan gi deg områder på nettstedene for å legge vurderinger eller rangering. Når du legger inn en anmeldelse, må du overholde følgende kriterier:

 1. Du bør ha førstehånds erfaring med personen / enheten som blir gjennomgått;
 2. Dine vurderinger bør ikke inneholde støtende profanitet, eller fornærmende, rasistisk, støtende eller hatsk språk;
 3. Dine vurderinger bør ikke inneholde diskriminerende referanser basert på religion, rase, kjønn, nasjonal opprinnelse, alder, sivilstatus, seksuell orientering eller funksjonshemming;
 4. Dine vurderinger bør ikke inneholde referanser til ulovlig aktivitet;
 5. Du bør ikke være tilknyttet konkurrenter hvis du legger ut negative anmeldelser;
 6. Du bør ikke gjøre noen konklusjoner med hensyn til lovligheten av oppførsel;
 7. Du må ikke legge inn noen falske eller misvisende uttalelser;
 8. Du kan ikke organisere en kampanje som oppfordrer andre til å legge inn vurderinger, enten positive eller negative.

Vi kan akseptere, avvise eller fjerne vurderinger etter eget skjønn. Vi har absolutt ingen forpliktelse til å skjerme vurderinger eller for å slette anmeldelser, selv om noen anser vurderinger som er upassende eller unøyaktige. Anmeldelser er ikke godkjent av oss, og representerer ikke nødvendigvis våre meninger eller synspunkter fra noen av våre partnere eller partnere.

Vi tar ikke ansvar for noen gjennomgang eller for eventuelle krav, forpliktelser eller tap som følge av en gjennomgang. Ved å legge inn en anmeldelse, gir du herved en evig, ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royalty fri, fullt betalt, overdragbar og med rett til underlisens, rett til å reprodusere, modifisere, oversette, overføre på noen måte, vise, utføre, og / eller distribuere alt innhold som er relatert til anmeldelser.

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

Brukerlisens

Hvis du åpner nettstedene via et mobilt applikasjonsprogram, gir vi deg en tilbakekallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rett til å installere og bruke mobilprogrammet på trådløse elektroniske enheter som eies eller kontrolleres av deg, og for å få tilgang til og bruke mobilapplikasjon på slike enheter strengt i samsvar med vilkårene og betingelsene for denne mobilapplikasjonslisensen som finnes i disse brukervilkår.

brukervilkår
 1. Rekompilere, reversere, demontere, forsøke å utlede kildekoden, eller dekryptere applikasjonen;
 2. Gjøre eventuelle modifikasjoner, tilpasninger, forbedringer, oversettelser eller avledet arbeid fra applikasjonen;
 3. Brudd på gjeldende lover, regler eller forskrifter i forbindelse med din tilgang eller bruk av programmet;
 4. Fjerne, endre eller skjule ethvert proprietær varsel (inkludert varsel om opphavsrett eller varemerke) som er oppført av oss eller lisensgiverne av appen;
 5. Bruk søknaden for inntektsgenererende forsøk, kommersiell virksomhet eller annet formål som det ikke er utformet eller ment for;
 6. Lage programmet tilgjengelig via et nettverk eller et annet miljø som tillater tilgang eller bruk av flere enheter eller brukere samtidig;
 7. Bruke programmet til å lage et produkt, en tjeneste eller en programvare som direkte eller indirekte er konkurransedyktig med eller på noen måte en erstatning for appen;
 8. Bruk søknaden til å sende automatiserte spørringer til et hvilket som helst nettsted eller å sende uønsket kommersiell e-post;
 9. Bruk all proprietær informasjon eller noen av våre grensesnitt eller vår andre immaterielle rettigheter når det gjelder utforming, utvikling, produksjon, lisensiering eller distribusjon av eventuelle applikasjoner, tilbehør eller enheter som skal brukes sammen med programmet.

Apple og Android-enheter

Følgende vilkår gjelder når du bruker et mobilprogram hentet fra App Store eller Google Play (en: "App Distributør") for å få tilgang til nettstedene:

 1. Lisensen gitt til deg for mobilapplikasjonen vår er begrenset til en ikke-overførbart lisens for å bruke programmet på en enhet som bruker Apple iOS- eller Android-operativsystemene, i samsvar med bruksreglene som er angitt i Applikasjonen App Distributørens vilkår for bruk;
 2. Nettstedet er ansvarlig for å gi vedlikeholds- og støttetjenester med hensyn til mobilapplikasjonen som angitt i vilkårene i denne mobilprogramlisensen i disse bruksvilkårene eller som ellers kreves i henhold til gjeldende lov, og du anerkjenner at hver App-distributør ikke har noen forpliktelse til å levere vedlikeholds- og støttetjenester med hensyn til mobilapplikasjonen;
 3. Hvis det oppstår feil i mobilapplikasjonen for å overholde gjeldende garanti, kan du varsle den aktuelle Appdistributøren, og de kan, i samsvar med vilkårene og retningslinjene, tilbakebetale kjøpesummen, hvis noen, om det har blitt betalt for mobilapplikasjon, og i den utstrekning som er tillatt etter gjeldende lov, har Appdistributøren ingen annen garantiforpliktelse i forhold til mobilapplikasjonen;
 4. Du representerer og garanterer at (i) du ikke er lokalisert i et land som er underlagt en amerikansk regjeringens embargo, eller som er utpekt av den amerikanske regjeringen som et "terroriststøttende" land og (ii) du ikke er oppført på noen USAs regjeringsliste over forbudte eller begrensede parter;
 5. Du må overholde gjeldende avtalepart fra tredjepart når du bruker mobilprogrammet, for eksempel hvis du har et VoIP-program, må du ikke være i strid med deres trådløse datatjenesteavtale når du bruker mobilprogrammet.
 6. Du anerkjenner og godtar at App-distributørene er tredjepartsmottakerne av vilkårene og betingelsene i denne mobilapplikasjonslisensen i disse bruksvilkårene, og at hver App-distributør har rett (og anses å ha akseptert det) til å håndheve vilkårene og betingelsene i denne mobilapplikasjonslisensen i disse bruksvilkårene mot deg som tredjepartsmottaker derav.

SOSIALE MEDIER

Som en del av funksjonaliteten til nettstedene kan du koble din konto med elektroniske kontoer du har hos tredjeparts tjenesteleverandører (hver slik konto, en "tredjepartskonto") ved å enten: (1) levere din tredjepartskonto innloggingsinformasjon gjennom nettstedene; eller (2) tillater oss å få tilgang til Tredjepartskonto, slik det er tillatt i henhold til gjeldende vilkår og betingelser som styrer bruken av hver Tredjepartskonto.

Du representerer og garanterer at du har rett til å oppgi innloggingsinformasjonen til tredjepartskontoen til oss og / eller gi oss tilgang til tredjepartskonto, uten at du bryter med noen av vilkårene som styrer din bruk av gjeldende Tredjeparts konto, og uten å forplikte oss til å betale gebyrer eller gjøre oss underlagt noen bruksbegrensninger pålagt av tredjepartsleverandøren av Tredjeparts-kontoen.

Ved å gi oss tilgang til kontoer fra tredjepart, forstår du at (1) vi kan få tilgang til, gjøre tilgjengelig og lagre (hvis aktuelt) innhold som du har gitt til og lagret i Tredjeparts-kontoen din ("Social Network Innhold ") slik at det er tilgjengelig på og via Nettstedene via kontoen din, inkludert uten begrensning noen venne lister og (2) vi kan sende inn og motta tilleggsinformasjon fra din Tredjeparts konto i den grad du blir varslet når du koblet Din konto med Tredjeparts-kontoen.

Avhengig av Tredjepartskontoene du velger og underlagt personverninnstillingene du har angitt i slike Tredjepartskontoer, kan personlig identifiserbar informasjon som du legger inn til Tredjepartskontoene være tilgjengelige på og gjennom kontoen din på Nettstedene.

Vær oppmerksom på at hvis en tredjepartskonto eller tilknyttet tjeneste blir utilgjengelig eller vår tilgang til slik tredjepartskonto blir avsluttet av tredjepartsleverandøren, er innholdet av sosiale nettverk kanskje ikke lenger tilgjengelig gjennom nettstedene. Du vil ha muligheten til å deaktivere forbindelsen mellom kontoen din på nettstedene og tredjepartskontoene dine når som helst.

Vær oppmerksom på at ditt forhold til tredjepartsleverandørene i tilknytning til tredjepartsregnskapet ditt er regulert i henhold til avtalen din med slike tredjepartsleverandører. Vi gjør ingen anstrengelse for å gjennomgå noen sosiale nettverk innhold for noe formål, inkludert men ikke begrenset til, for nøyaktighet, lovlighet eller ikke-overtredelse, og vi er ikke ansvarlige for innhold av sosiale nettverk.

Du anerkjenner og godtar at vi kan få tilgang til e-postadresseboken din som er knyttet til en tredjepartskonto, og kontaktlisten din som er lagret på mobilenheten eller nettbrettet, bare for å identifisere og informere deg om de kontaktene som også har registrert seg for å bruke nettstedene .

Du kan deaktivere forbindelsen mellom nettstedene og tredjepartskontoen ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor eller gjennom kontoinnstillingene dine (hvis det er aktuelt). Vi vil forsøke å slette all informasjon som er lagret på våre servere som ble oppnådd gjennom en slik tredjepartskonto, bortsett fra brukernavnet og profilbildet som er knyttet til kontoen din.

INNLEGG

Du erkjenner og aksepterer at eventuelle spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, tilbakemelding eller annen informasjon om nettstedene ("Innleveringer") som du har gitt oss, er ikke-konfidensielle og skal bli vår eneste eiendom. Vi skal eie eksklusive rettigheter, inkludert alle immaterielle rettigheter, og skal ha rett til ubegrenset bruk og formidling av disse innleveringene til enhver lovlig bruk, kommersielt eller på annen måte, uten å være bekreftet eller kompensert til deg.

Du avhender hermed alle moralske rettigheter til slike innleveringer, og du garanterer herved at slike innleveringer er originale fra deg eller at du har rett til å sende inn slike innleveringer. Du samtykker i at det ikke skal være noen anger mot oss for enhver påstått eller faktisk overtredelse eller feilaktig anvendelse av enhver proprietær rettighet i dine innleveringer.

TREDJEPARTS WEBSIDER OG INNHOLD

Nettstedene kan inneholde (eller du kan bli sendt via nettstedene) til andre nettsteder ("Tredjeparts nettsteder"), samt at artikler, fotografier, tekst, grafikk, bilder, design, musikk, lyd, video, informasjon, applikasjoner , programvare og annet innhold eller gjenstander som tilhører eller kommer fra tredjeparter ("Tredjeparts innhold").

Slike Tredjepartsnettsteder og Tredjeparts innhold blir ikke undersøkt, overvåket eller kontrollert for nøyaktighet, hensiktsmessighet eller fullstendighet av oss, og vi er ikke ansvarlige for tredjepartswebsider som er tilgjengelige via Nettstedene eller Tredjeparts innhold lagt ut tilgjengelig, tilgjengelig gjennom eller installert fra nettstedene, inkludert innholdet, nøyaktigheten, offensiv, meningene, påliteligheten, personvernspraksis eller andre retningslinjer av eller inneholdt i Tredjepartswebsider eller Tredjepartsinnhold.

Inkludering av, kobling til eller tillatelse til bruk eller installasjon av tredjeparts nettsteder eller innhold fra tredjepart, innebærer ikke godkjenning eller påtegning av det fra oss. Hvis du bestemmer deg for å forlate Nettstedene og få tilgang til Tredjeparts nettsteder eller å bruke eller installere Tredjeparts innhold, gjør du det på egen risiko, og du bør være oppmerksom på at disse bruksvilkårene ikke lenger styrer.

Du bør gjennomgå de aktuelle vilkårene og retningslinjene, inkludert personvern og datainnsamlingspraksis, av ethvert nettsted som du navigerer fra Nettstedene eller relaterer til eventuelle programmer du bruker eller installerer fra Nettstedene. Eventuelle kjøp du foretar gjennom Tredjeparts websider, vil være gjennom andre nettsteder og fra andre selskaper, og vi tar ikke noe ansvar overfor slike kjøp som utelukkende er mellom deg og den aktuelle tredjepart.

Du godtar og anerkjenner at vi ikke godkjenner produktene eller tjenestene som tilbys på tredjeparts nettsteder, og du skal holde oss uansvarlige fra skade forårsaket av kjøp av slike produkter eller tjenester. I tillegg skal du holde oss uansvarlig fra eventuelle tap som er forårsaket av deg eller skade forårsaket av deg i forbindelse med eller som følge av noen form for innhold fra tredjeparter eller kontakt med tredjeparts nettsteder.

ANNONSØRER

Vi kan tillate annonsører å vise sine annonser og annen informasjon på enkelte områder av nettstedene, for eksempel sidebarannonser eller bannerannonser. Hvis du er en annonsør, skal du ta fullt ansvar for eventuelle annonser du plasserer på Nettstedene og eventuelle tjenester som tilbys på Nettstedene eller produktene som selges gjennom disse annonsene.

Videre garanterer og representerer du at du har alle rettigheter og myndighet til å plassere annonser på nettstedene, inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter, publisitetsrettigheter og kontraktrettigheter.

Som annonsør er du enig i at slike annonser er underlagt våre DMCA-merknader og policybestemmelser som beskrevet nedenfor, og du forstår og godtar at det ikke vil bli refundert eller kompensert for DMCA-takedown-relaterte problemer. Vi gir rett og slett plass til å plassere slike annonser, og vi har ikke noe annet forhold til annonsører.

SITES MANAGEMENT

Overvåke nettstedene for brudd på disse bruksvilkårene;

 1. Overvåke nettstedene for brudd på disse bruksvilkårene;
 2. Ta passende rettslige skritt mot alle som, etter eget skjønn, bryter loven eller disse bruksvilkårene, inkludert, uten begrensning, rapportering av slik bruker til lovhåndhevende myndigheter;
 3. Etter eget skjønn og uten begrensning, nekte, begrense tilgang til, begrense tilgjengeligheten av eller deaktivere (i den grad det er teknologisk gjennomførbart) noen av dine bidrag eller deler av det;
 4. Etter eget skjønn og uten begrensning, varsel eller ansvar, for å fjerne fra nettstedene eller på annen måte deaktivere alle filer og innhold som er for store i størrelse eller på noen måte er byrdefulle for våre systemer;
 5. Ellers administrere Nettstedene på en måte som er utformet for å beskytte våre rettigheter og eiendommer og for å lette at nettstedene fungerer riktig.

PERSONVERNPOLICY

Vi bryr oss om datavern og sikkerhet. Vennligst se vår personvernerklæring som er lagt ut på nettstedene. Ved å bruke nettstedene, godtar du å være bundet av vår personvernpolicy, som er innlemmet i disse bruksvilkårene. Vær oppmerksom på at nettstedene kan være vert i USA.

Hvis du får tilgang til nettstedene fra EU, Asia eller en annen region i verden med lover eller andre krav som gjelder innsamling, bruk eller utlevering av personopplysninger som avviker fra gjeldende lover i USA, og deretter gjennom din fortsatte bruk av Nettsteder, overfører dataene dine til USA, at du gir uttrykkelig samtykke til at dataene dine blir overført til og behandlet i USA.

DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) MELDING OG POLICY (USA OG ANDRE VED TRAKTAT ELLER AVTALE)

Varsler

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at noe materiale som er tilgjengelig på eller gjennom nettstedene, krenker enhver opphavsrett du eier eller kontrollerer, vennligst informer omgående vår utpekte copyright agent ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor (en "varsling").

En kopi av varslingen din vil bli sendt til personen som postet eller lagret materialet adressert i varslingen. Vær oppmerksom på at i henhold til føderal lov kan du holdes ansvarlig for skader hvis du gjør materielle feilrepresentasjoner i en varsling. Hvis du ikke er sikker på at materiale som er plassert på eller knyttet til nettstedene, krenker din opphavsrett, bør du derfor vurdere å kontakte en advokat først.

Alle varsler skal oppfylle kravene i DMCA 17 U.S.C. § 512 (c) (3) og inkludere følgende opplysninger:
 1. En fysisk eller elektronisk signatur av en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som angivelig er krenket
 2. Identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttet arbeid som hevder å ha blitt krenket, eller hvis flere opphavsrettsbeskyttede verk på nettstedene er dekket av varslingen, en representativ liste over slike arbeider på nettstedene;
 3. Identifikasjon av materialet som hevdes å være krenkende eller å være gjenstand for krenkende aktivitet, og som skal fjernes eller tilgang til det som skal deaktiveres, og opplysninger som er rimelig nok til å tillate oss å lokalisere materialet.
 4. Informasjon som er tilstrekkelig til å tillate oss å kontakte den klagende parten, for eksempel en adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, en e-postadresse hvor klageren kan bli kontaktet;
 5. En erklæring om at klageren har god tro på at bruken av materialet på den måten klaget over, ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, dets agent eller loven
 6. En erklæring om at opplysningene i varselet er nøyaktige og under straff av mened, at klageren er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som angivelig er overtrådt.

Tellermelding

Hvis du mener at ditt eget opphavsrettsbeskyttet materiale har blitt fjernet fra nettstedene som følge av en feil eller feilidentifikasjon, kan du sende inn et skriftlig motvarsel til [oss / vår utpekte copyright agent] ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor (en "Counter Notification" ).

For å være en effektiv Counter Notification under DMCA, må Counter Notification inkludere følgende:
 1. Identifikasjon av materialet som er blitt fjernet eller deaktivert, og stedet hvor materialet dukket opp før det ble fjernet eller deaktivert;
 2. En erklæring om at du samtykker i jurisdiksjonen til Forbundsretten der adressen din er plassert, eller om adressen din er utenfor USA, for et rettsområde der vi befinner oss.
 3. En erklæring om at du vil akseptere service av prosessen fra parten som arkiverte varslingen eller partiets agent;
 4. Ditt navn, adresse og telefonnummer;
 5. En erklæring om at du i god tro om at materialet i spørsmålet ble fjernet eller deaktivert som følge av en feil eller feilidentifikasjon av materialet som skal fjernes eller deaktiveres.
 6. Din fysiske eller elektroniske signatur.

Hvis du sender oss en gyldig, skriftlig Counter Notification som oppfyller kravene beskrevet ovenfor, vil vi gjenopprette det fjernede eller deaktiverte materialet, med mindre vi først mottar varsel fra parten som legger inn varselet, som informerer oss om at en slik part har inngitt en rettshandling for å hindre deg fra engasjere seg i krenkende aktivitet knyttet til det aktuelle materialet.

Vær oppmerksom på at dersom du har vesentlig feil i at det deaktiverte eller fjernede innholdet ble fjernet ved en feil eller feilidentifikasjon, kan du være ansvarlig for skader, inkludert kostnader og advokatkostnader. Å sende inn en falsk Counter Notification utgjør mened.

Utpekt Copyright Agent
Quaestor Solutions, LLC
Attn: Copyright Agent
135, Kyle Buildings, Triq il-Mediterran,
St. Julians. STJ 1870, Malta, EU
support@Quaestor.io

OPPHAVSRETTIGHETER

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at noe materiale som er tilgjengelig på eller gjennom nettstedene, krenker enhver opphavsrett du eier eller kontrollerer, vennligst informer oss umiddelbart ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor (en "varsling"). En kopi av varslingen din vil bli sendt til personen som postet eller lagret materialet adressert i varslingen.

Vær oppmerksom på at i henhold til føderal lov kan du holdes ansvarlig for skader hvis du gjør materielle feilrepresentasjoner i en varsling. Hvis du ikke er sikker på at materiale som er plassert på eller knyttet til nettstedene, krenker din opphavsrett, bør du derfor vurdere å kontakte en advokat først.

SIKKERHET OG AVSLUTNING

Disse bruksvilkårene forblir i full kraft og effekt når du bruker Nettstedene. UTEN BEGRENSNING AV ANDRE BESTEMMELSER I DISSE BRUKERVILKÅR, OPPBEVARER VI RETTEN TIL, ETTER VÅRT EGET SKJØNN OG UTEN MELDING ELLER ANSVAR, AVVISE TILGANG TIL OG BRUK AV SIDENE (INKLUDERT Å BLOKKERE VISSE IP-ADRESSER), TIL NOEN PERSON AV EN, ELLER INGEN, GRUNN. INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, FOR BRUK AV ENHVER REPRESENTASJON, GARANTI ELLER BEGRENSNING SOM INNVIES I DISSE BRUKERVILKÅRENE ELLER I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV ELLER FORORDNING. VI KAN AVSLUTTE DIN BRUK ELLER DELTAKELSE PÅ SIDENE ELLER SLETTE [DIN KONTO OG] INNEHOLD ELLER INFORMASJON SOM DU HAR POSTET NOEN GANG, UTEN ADVARSEL, ETTER VÅRT EGET SKJØNN.

Hvis vi avslutter eller suspenderer kontoen din av en eller annen grunn, er det forbudt for deg å registrere og opprette en ny konto under ditt navnet, et falsk eller lånt navn eller navnet på en tredjepart, selv om du kanskje handler på vegne av den tredje parti.

I tillegg til å avslutte eller suspendere kontoen din, forbeholder vi oss retten til å gå til passende rettslige skritt, inkludert, uten begrensning, å forfølge sivil, kriminell og rettslig tilbakekalling.

ENDRINGER OG AVBRUDD

Vi forbeholder oss retten til å endre, justere eller fjerne innholdet på nettstedene til enhver tid eller av en eller annen grunn etter eget skjønn uten varsel. Vi har imidlertid ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon på våre nettsteder. Vi forbeholder oss også retten til å endre eller avbryte hele eller deler av Nettstedene uten varsel når som helst.

Vi er ikke ansvarlige for deg eller noen tredjepart for eventuelle endringer, prisendringer, suspensjon eller opphør av nettstedene.

Vi kan ikke garantere at nettstedene vil være tilgjengelige til enhver tid. Vi kan oppleve maskinvare-, programvare- eller andre problemer eller trenger å utføre vedlikehold relatert til nettstedene, som medfører forstyrrelser, forsinkelser eller feil.

Vi forbeholder oss retten til å endre, revidere, oppdatere, suspendere, avbryte eller på annen måte endre nettstedene til enhver tid eller av en eller annen grunn uten varsel til deg. Du samtykker i at vi ikke har noe ansvar for tap, skade eller ulempe som følge av manglende evne til å få tilgang til eller bruke nettstedene i løpet av offline tid eller avbrudd av nettstedene.

Ingenting i disse bruksvilkårene skal tolkes for å forplikte oss til å opprettholde og støtte nettstedene eller til å levere eventuelle rettelser, oppdateringer eller utgivelser i forbindelse dermed.

LOVGIVNING

Disse bruksvilkårene og bruken av nettstedene styres av og tolkes i samsvar med lovene på Republikken Malta som gjelder for avtaler som er gjort og skal utføres fullstendig i Republikken Malta uten hensyn til lovens prinsipper.

TVISTVEDTAK

Valg 1:

Eventuelle rettssaker av noe som du eller vi (kollektivt, "Partene" og individuelt, "Part") skal påbegynnes eller påtales ved domstolene i Republikken Malta, og partene herved samtykker til og frafaller alle forsvar av mangel på personlig jurisdiksjon og forum ikke bekvemmelighet med hensyn til sted og jurisdiksjon i slike domstoler.

Valg 2: Uformelle forhandlinger

For å fremskynde oppløsningen og kontrollere kostnaden for enhver tvist, kontrovers eller krav i forbindelse med disse bruksvilkårene (hver "Tvist" og kollektivt "Tvister") brakt av enten deg eller oss (individuelt, en "part" og kollektivt , "Partene"), er partene enige om først å forsøke å forhandle om en tvist (unntatt de tvistene som er uttrykkelig angitt nedenfor) uformelt i minst 60 dager før voldgift innledes. Slike uformelle forhandlinger begynner med skriftlig varsel fra en part til den annen part.

Bindende voldgift

Hvis partene ikke er i stand til å løse en tvist gjennom uformelle forhandlinger, vil tvist (unntatt de tvistene som er uttrykkelig utelatt nedenfor) endelig og utelukkende løses ved bindende voldgift.

DU FORSTÅR AT DET UTEN DENNE BESTEMMELSEN, HAR DU RETTEN TIL Å STEMME TIL DOMSTOL OG HAR EN RETTIGHET.

Voldgift kan gjennomføres personlig, gjennom innlevering av dokumenter, via telefon eller online. Skilsmannen skal treffe en beslutning skriftlig, men trenger ikke å gi en begrunnelse, med mindre parten ber om det.

Skilsmannen må følge gjeldende lov og enhver utdeling kan bli utfordret dersom voldgiftsmannen ikke klarer å gjøre det. Bortsett fra hvor annet kreves av gjeldende regler eller gjeldende lov, vil voldgift finne sted på Republikken Malta.

Med unntak av hva som er angitt her, kan partene i rettssaken tvinge voldgift, holde saken i avventning av voldgift, eller å bekrefte, modifisere, fjerne eller inngå dom på summen som er inngått av voldgiftsmannen.

Hvis en tvist går til rettssak i stedet for voldgift, skal tvisten påbegynnes eller påtales ved domstolene i Republikken Malta, og partene herved samtykker til og frafaller alle forsvar av manglende personlig jurisdiksjon og markedet ikke er hensiktsmessig med hensyn til spillested og jurisdiksjon i slike domstoler.

Anvendelse av De forente nasjoners konvensjon om kontrakter for internasjonal salg av varer og enhetlig datatransaksjonsloven (UCITA) er unntatt fra disse bruksvilkårene.

Under ingen omstendigheter skal noen av tvistene som en av partene berører, på noen måte være knyttet til Nettstedet, påbegynnes mer enn ett år etter at handlingsårsaken oppsto. Hvis denne bestemmelsen er funnet å være ulovlig eller ikke mulig å håndheve, vil ingen av partene velge å skille mellom noen tvist som faller innenfor den delen av denne bestemmelsen som er funnet å være ulovlig eller uhåndterlig, og slik tvist skal avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon i domstolene oppført for jurisdiksjon over, og partene er enige om å underkaste seg denne domstolens personlige jurisdiksjon.

Alternativ 3: Bindende voldgift

For å fremskynde oppløsningen og kontrollere kostnadene for enhver tvist, kontrovers eller krav i forbindelse med disse bruksvilkårene (hver "Tvist" og kollektivt, "Tvister"), skal enhver Tvist som er brakt av enten deg eller oss (individuelt, en "Part" og kollektivt, "Partene") endelig og utelukkende løses ved bindende voldgift.

Du forstår at uten denne bestemmelsen, ville du ha rett til å stemme i retten og ha en advokat. Voldgift skal påbegynnes og gjennomføres i henhold til kommersielle voldgiftsregler som gjelder på Republikken Malta.

Ditt voldgiftsgebyr og din andel av voldgiftskompensasjon skal reguleres av reglene.

Voldgift kan gjennomføres personlig, gjennom innlevering av dokumenter, via telefon eller online. Skilsmannen skal treffe en beslutning skriftlig, men trenger ikke å gi en begrunnelse, med mindre parten ber om det. Skilsmannen må følge gjeldende lov og enhver utdeling kan bli utfordret dersom voldgiftsmannen ikke klarer å gjøre det.

Bortsett fra hvor annet kreves av gjeldende regler eller gjeldende lov, vil voldgift finne sted på Republikken Malta. Med unntak av hva som er angitt her, kan partene i rettssaken framtvinge voldgift, holde saken i avventning av voldgift, eller å bekrefte, modifisere, avslutte eller inngå dom på summen som er inngått av voldgiftsmannen.

Hvis en tvist fortsetter til retten i stedet for voldgift, skal tvisten påbegynnes eller påtales på Republikken Malta, og partene samtykker herved til og frafaller alle forsvar av manglende personlig jurisdiksjon og markedet er det ikke hensiktsmessig, med respekt for sted og jurisdiksjon i slike domstoler.

Anvendelse av De forente nasjoners konvensjon om kontrakter for internasjonal salg av varer og enhetlig datatransaksjonsloven (UCITA) er unntatt fra disse bruksvilkårene. Under ingen omstendigheter skal noen tvist som er bragt av en av partene, som på noen måte er knyttet til nettstedene eller tjenestene, påbegynnes mer enn tre år etter at handlingsårsaken oppsto.

Hvis denne bestemmelsen er funnet å være ulovlig eller ikke handterlig, vil ingen av partene velge å skille mellom noen tvist som faller innenfor den delen av denne bestemmelsen som er funnet å være ulovlig eller uhåndterlig, og slik tvist skal avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon i domstolene oppført for jurisdiksjon over, og partene er enige om å underkaste seg denne domstolens personlige jurisdiksjon.

Alternativ 2 / Alternativ 3: Begrensninger

Partene er enige om at enhver voldgift skal begrenses til tvister mellom partene individuelt. I det omfang loven tillater det, skal (a) ingen voldgift slås sammen med annen prosedyre; (b) det er ingen rett eller autoritet for enhver tvist å bli arbitrert på klassen eller å bruke klasseprosedyrer; og (c) det er ingen rett eller myndighet for enhver tvist som skal hentes i en påstått representativ kapasitet på vegne av allmennheten eller andre personer.

Alternativ 2 / Alternativ 3: Unntak til uformelle forhandlinger og voldgift

Partene er enige om at følgende tvister ikke er underlagt de ovennevnte bestemmelser vedrørende [uformelle forhandlinger og] bindende voldgift: a) eventuelle tvister som søker å håndheve eller beskytte, eller være gyldig, av noen av en parts immaterielle rettigheter, (b) enhver tvist som er relatert til eller som følge av påstander om tyveri, piratkopiering, innrømmelse av personvern eller uautorisert bruk og (c) ethvert krav om pålegg om tilbakebetaling.

Hvis denne bestemmelsen er funnet å være ulovlig eller ikke håndhevlig, vil ingen av partene velge å skille mellom noen tvist som faller innenfor den delen av denne bestemmelsen som er funnet å være ulovlig eller uhåndterlig, og slik tvist skal avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon i domstolene oppført for jurisdiksjon over, og partene er enige om å underkaste seg denne domstolens personlige jurisdiksjon.

RETTELSER

Det kan være informasjon om nettstedene som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan forholde seg til nettstedene, inkludert beskrivelser, priser, tilgjengelighet og annen informasjon. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser og til enhver tid å endre eller oppdatere informasjonen på nettstedene uten forhåndsvarsel.

ANSVARSFRASKRIVELSE

NETTSIDENE LEVERES PÅ EN AS-OG AS-TILGJENGELIG BASIS. DU ER ENIG I AT DIN BRUK AV VÅRE SIDER OG VÅRE TJENESTER SKAL VÆRE PÅ DIN EGEN RISIKO. I den ytterste grad det er tillatt ved lov, fraskriver vi oss alle garantier, uttrykt eller hentydet i forbindelse med nettsteder og bruk av disse, inkludert, uten begrensning, garantier for anmodet salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, og ikke-krenkelse. Vi gir ingen garantier om nøyaktigheten eller fullstendigheten av nettstedinnholdet eller innholdet av noen nettsteder knyttet til nettstedene og vi vil anta at det ikke ansvar for noen (1) Feil eller unøyaktig innhold og materiale, (2) personskade eller skade på eiendom, av noen art, som følge av din tilgang til og bruk av områdene, (3) uautorisert tilgang til eller bruk av våre sikre servere og / eller all personlig informasjon og / eller finansiell informasjon lagret der, (4) avbrudd eller opphør av overføring til eller fra sidene, (5) noen bugger, virus, trojanere, eller lignende som kan overføres til eller gjennom områder av en tredjepart, og / eller (6) eventuelle feil eller utelatelser i innhold og materiale eller tap eller skade av noe slag påført som følge av bruk av innhold legges ut, overføres, eller på annen måte er gjort tilgjengelig fra nettsteder. Vi garanterer ikke, godkjenner ikke garanti, eller tar ansvar for noe produkt eller tjeneste som annonseres eller tilbys av en tredjepart gjennom områdene, nettsidene, eller et nettsted eller mobilprogram anbefalte gjennom noen banner eller annen reklame, og vi vil ikke være part i eller på noen måte ansvarlig for å overvåke transaksjoner mellom deg og eventuelle tredjeparts leverandører av produkter eller tjenester.

Som med kjøpet av et produkt eller en tjeneste gjennom ethvert medium eller i en hvilket som helst miljø, bør du bruke ditt beste omdømme FORSIKTIG hvis det er aktuelt.

BEGRENSNINGER I ANSVAR

VED INGEN HENDELSE ER VI ELLER VÅRE DIREKTE MEDARBEIDERE ELLER AGENTER ANSVARLIGE FOR DEG ELLER NOEN TREDJE PART FOR NOEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE STRAFF, SKADER, INKLUDERT TAPT GEVINST, TAPTE INNTEKTER, TAP AV DATA, ELLER ANDRE SKADER SOM FØLGER AV DIN BRUK AV SIDENE, SELV OM VI HAR VÆRT OPPLYST OM MULIGHETEN FOR SÅNNE SKADER.

UANSETT VILKÅR TIL DET SOM BEGRENSES AV DETTE, SÅ ER VÅRT ANSVAR TIL DEG FOR ÅRSAK, OG UANSETT AV FORMÅLETS FORM, BEGRENSET TIL DET BELØPET SOM ER BETALT, OM NOEN, FRA DEG TIL OSS I DEN TOLVTE MÅNEDEN PERIODEN FØRE NOEN ÅRSAK OPPSTOD.

Hvis disse lovene gjelder deg, kanskje noen eller alle de ovennevnte forbehold eller begrensninger ikke gjelder for deg, og du kan ha ekstra rettigheter.

ERSTATNING

Du samtykker i å forsvare og holde oss uskadelige, herunder våre datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle våre respektive offiserer, agenter, partnere og ansatte, fra og mot tap, skade, ansvar eller krav, inkludert rimelige advokatgebyrer og utgifter, utført av en tredjepart på grunn av eller som følge av: (1) dine bidrag; (2) bruk av nettstedene; (3) brudd på disse bruksvilkårene; (4) ethvert brudd på garantier som er angitt i disse bruksvilkårene; (5) ditt brudd på rettighetene til en tredjepart, inkludert men ikke begrenset til immaterielle rettigheter; eller (6) enhver åpenbart skadelig handling mot enhver annen bruker av nettstedene som du er koblet til via Nettstedene.

Til tross for det foregående forbeholder vi oss retten til på eget bekostning å påta oss det eksklusive forsvaret og kontrollen av ethvert forhold som du må skades for, og du samtykker i å samarbeide på bekostning av vårt forsvar for slike krav. Vi vil bruke en rimelig innsats for å varsle deg om slike krav, handlinger eller prosedyrer som er underlagt denne erstatningen når du blir oppmerksom på det.

BRUKERDATA

Vi opprettholder visse data som du overfører til Nettstedene for å administrere Nettstedene, samt data knyttet til bruken av Nettstedene. Selv om vi utfører vanlige rutinemessige sikkerhetskopier av data, er du eneansvarlig for alle dataene du overfører, eller som relaterer til hvilken aktivitet du har foretatt med å bruke nettstedene.

Du samtykker i at vi ikke har noe ansvar for deg for tap eller korrupsjon av slike data, og du avstår her fra enhver rett til handling mot oss som skyldes slik tap eller korrupsjon av slike data.

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON, TRANSAKSJONER OG SIGNATURER

Å besøke nettstedene, sende oss e-post, og fylle ut elektroniske skjemaer utgjør elektronisk kommunikasjon. Du samtykker i å motta elektronisk kommunikasjon, og du er enig i at alle avtaler, merknader, opplysninger og annen kommunikasjon vi gir deg elektronisk, via e-post og på nettstedene, tilfredsstiller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig.

DU GODKJENNER HERMED BRUK AV ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, ORDRE OG ANDRE FORTEGNELSER, OG TIL ELEKTRONISK LEVERING AV INFORMASJON, POLICYS OG OVERSIKT AV TRANSAKSJONER INITIERT ELLER FULLT UTFØRT AV USA ELLER AV SIDENE.

Du godkjenner hermed eventuelle rettigheter eller krav i henhold til vedtekter, forskrifter, regler, forordninger eller andre lover i enhver jurisdiksjon som krever en original underskrift eller levering eller oppbevaring av ikke-elektroniske poster, eller til betaling eller tildeling av kreditter på annen måte andre enn elektroniske midler.

DIVERSE

Disse bruksvilkårene og eventuelle retningslinjer eller bruksregler som er lagt ut av oss på nettstedene, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss. Vår manglende evne til å utøve eller håndheve enhver rett eller bestemmelse i disse bruksbetingelsene skal ikke fungere som et frafall av slik rett eller bestemmelse.

Disse bruksvilkårene fungerer i størst mulig grad etter loven. Vi kan til enhver tid tildele noen eller alle våre rettigheter og forpliktelser til andre. Vi skal ikke være ansvarlig for tap, skade, forsinkelse eller manglende handling forårsaket av noen årsak utenfor vår rimelige kontroll.

Hvis noen bestemmelse eller del av en bestemmelse i disse bruksvilkårene er fastslått å være ulovlig, ugyldig eller uhåndterlig, anses denne bestemmelsen eller en del av bestemmelsen som avskilt fra disse bruksvilkårene og påvirker ikke gyldigheten og håndhevelsen av eventuelle resterende bestemmelser.

Det er ikke et joint venture-, partnerskaps-, ansettelses- eller byråforhold som er opprettet mellom deg og oss som et resultat av disse vilkårene for bruk eller bruk av nettstedene. Du godtar at disse bruksbetingelsene ikke skal tolkes mot oss i kraft av å ha utarbeidet dem.

Du frasier deg her allt forsvar du måtte ha basert på den elektroniske formen av disse bruksvilkårene og mangelen på signering av partene til å utføre disse bruksbetingelsene.

KONTAKT OSS

For å løse en klage angående Nettstedene eller for å motta ytterligere informasjon om bruk av nettstedene, vennligst kontakt oss på:

Quaestor Solutions LLC
135, Kyle Buildings, Triq il-Mediterran,
St. Julians. STJ 1870, Malta, EU
support@Quaestor.io