.
image

Отказ от отговорност на уебсайта.O

Въведение

Информацията, предоставена от Quaestor Solutions LLC, дружество с ограничена отговорност, основано в Република Малта („ние“, „нас“ или „нашите”) на Quaestor-Solutions.com и Quaestor.io („Сайтовете“) и нашите мобилни приложения е единствено с осведомителна цел. Цялата информация в Сайтовете и мобилните ни приложения се предоставя добросъвестно, но ние не даваме никакви гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, относно точността, адекватността, валидността, надеждността, наличността или пълнотата на информацията в сайтовете или мобилните ни приложения.

При никакви обстоятелства не носим отговорност пред вас за каквато и да е загуба или вреда от какъвто и да е вид, възникнала в резултат на използването на Сайтовете или нашите мобилни приложения; не разчитайте на каквато и да е информация, предоставена в Сайтовете и нашите мобилни приложения. Използването на Сайтовете и мобилните ни приложения, както и използването на каквато и да е информация от Сайтовете и мобилните ни приложения е изцяло на ваша отговорност.

Отказ от отговорност за външни връзки за уебсайтове

Сайтовете и мобилните ни приложения могат да съдържат връзки или препратки към други уебсайтове или съдържание, принадлежащо на или произхождащо от трети страни, както и връзки към уебсайтове и функции в банери или друга реклама. Тези външни връзки не се изследват, контролират или проверяват за точност, адекватност, валидност, надеждност, наличност или пълнота от нас.

Ние не гарантираме и не поемаме отговорност за точността или надеждността на информацията, предлагана от трети страни чрез Сайтовете или посредством уебсайт или функция, свързани с банери или друга реклама. Ние отказваме да бъдем страна и по никакъв начин не сме отговорни за наблюдението на сделките между вас и трети страни, доставчици на продукти или услуги.

Отказ от професионална отговорност за нашите уебсайтове

Сайтовете ни не могат да предлагат и не съдържат правни или финансови съвети. Цялата информация се предоставя само с осведомителни и образователни цели и не замества професионалните съвети.

Поради това, преди да предприемете каквито и да било действия, основани на тази информация, ние Ви препоръчваме да се консултирате с подходящите професионалисти. Ние не предоставяме правни или финансови услуги. Използването или позоваването на каквато и да е информация, съдържаща се на тези Сайтове или на нашите мобилни приложения, е изцяло на ваша отговорност.

Отказ от отговорност за нашите уебсайтове

Сайтовете и мобилните ни приложения могат да съдържат връзки към партньорски уебсайтове и ние получаваме комисионна за всички покупки, направени от вас чрез такива връзки.

Отказ от отговорност за препоръките в уебсайтовете

Сайтовете могат да съдържат препоръки от потребители на нашите продукти и / или услуги. Тези препоръки отразяват реалния житейски опит и мнения на тези потребители. Опитът обаче е личен за всеки от тези конкретни потребители и не е задължително да е представителен за всички потребители на нашите продукти и / или услуги. Ние не твърдим и вие не бива да допускате, че всички потребители ще имат същия опит. Вашите лични резултати могат да бъдат различни.

Препоръките на Сайтовете се представят в различни форми, като текст, аудио и / или видео, и се преглеждат от нас, преди да бъдат публикувани. Те изглеждат на Сайтовете дословно, както са предоставени от потребителите, с изключение на корекцията на граматични или печатни грешки. Някои препоръки могат да бъдат редактирани за краткост, когато пълният атестат съдържа излишна информация, която не е от значение за широката общественост.

Възгледите и мненията, съдържащи се в препоръките, принадлежат единствено на конкретния потребител и не отразяват нашите възгледи и мнения. Ние не сме обвързани с потребителите, които предоставят препоръки, а потребителите не получават заплащане или друга компенсация за техните препоръки.