image

Общи условия O

Съгласие с Условията

Тези Условия за ползване представляват законосъобразно споразумение, сключено между Вас, независимо дали лично или от името на някаква организация ("Вие") и Quaestor Solutions LLC, дружество с ограничена отговорност, основано в Република Малта ("ние", "нас" или „Нашите“), и се отнасят до достъпа и използването на уебсайтовете на Quaestor-Solutions.com и Quaestor.io, както и на всяка друга медийна форма, медиен канал, мобилен уебсайт или мобилно приложение, свързани с тях (обобщено наричани „Сайтове“).

Вие се съгласявате, че чрез достъп до Сайтовете сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете обвързани с Условията за ползване. Ако не сте съгласни с всички Условия за ползване, тогава изрично е забранено да използвате Сайтовете и трябва незабавно да прекратите употребата.

Допълнителни условия или документи могат да бъдат публикувани на Сайтовете от време на време и те са изрично опоменати в следващи точки. Запазваме си правото, по наша преценка, да правим промени или модификации на тези Условия за ползване по всяко време и по каквато и да е причина.

Ще ви предупреждаваме за всякакви промени, като актуализираме датата на „Последно обновяване“ на тези Условия за ползване, а тук вие се отказвате от правото да получавате конкретно известие за всяка такава промяна.

Ваша е отговорността периодично да преглеждате тези Условия за ползване, за да сте информирани за актуализациите. Чрез по-нататъшното използване на Сайтовете след датата на публикуване на тези преработени Условия за ползване, ще считаме, че сте уведомени и сте приели промените в ревизираните Условия.

Информацията, предоставена на Сайтовете, не е предназначена за разпространение или използване от лица или организации в държави, където това би противоречало на закона или би наложило допълнителни законови изисквания към нас в рамките на тази държава.

Съответно, тези лица, които решат да използват Сайтовете от други държави, правят това по своя инициатива и са отговорни за спазването на местните закони, доколкото това е приложимо.

Сайтовете са предназначени за потребители, навършили 18 години. На лицата под 18-годишна възраст не се разрешава да се регистрират.

Правото на интелектуална собственост

Освен ако не е посочено друго, Сайтовете са наша собственост и всички кодове, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики на Сайтовете (наричани общо „Съдържание“) плюс търговските марки, запазените марки на услугите и логата, съдържащи се там (наричани общо "Знаците") са или наша собственост, или се контролират от нас, или са лицензирани за нас и са защитени от законите за авторското право и търговските марки и други права за интелектуална собственост и законите за нелоялна конкуренция на САЩ, чуждестранни юрисдикции и международни конвенции.

Съдържанието и знаците, такива каквито са, се предоставят на Сайтовете за ваша информация и единствено за лична употреба. С изключение на случаите, изрично предвидени в тези Условия, никоя част от Сайтовете – никакво Съдържание или Марки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщавани, преиздавани, качвани, публикувани, публично показвани, кодирани, превеждани, предавани, разпространявани, продавани, лицензирани или използвани по какъвто и да е друг начин с търговска цел, без нашето изрично предварително писмено разрешение.

При условие, че отговаряте на условията за използване на Сайтовете, получавате ограничено разрешително за достъп и използване, за изтегляне или отпечатване на копие от която и да е част от Съдържанието, за която сте получили оторизиран достъп и която можете да използвате единствено за лични, некомерсиални цели. Ние запазваме всички права, които не са изрично предоставени на Вас относно Сайтовете, Съдържанието и Марките.

Вашето представяне

Използвайки Сайтовете, Вие заявявате и гарантирате, че:

 1. цялата регистрационна информация, която предоставяте, е вярна, точна, актуална и пълна;
 2. ще поддържате точността на тази информация и своевременно ще я актуализирате при необходимост;
 3. не сте невменяем, може да ви се търси съдебна отговорност и се съгласявате да спазвате тези Условия за ползване;
 4. не сте под 18 години;
 5. не сте непълнолетено лице в юрисдикцията, в която пребивавате;
 6. няма да използвате Сайтовете чрез автоматизирани или компютаризирани средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин;
 7. няма да използвате Сайтовете за незаконна или неоторизирана цел;
 8. използването на Сайтовете няма да наруши местните закони.

Ако предоставите невярна, неточна, непълна или остаряла информация, ние имаме правото да замразим или да премахнем профила Ви и да откажем всички настоящи или бъдещи ползвания на Сайтовете (или части от тях).

Потребителска регистрация

Може да се наложи да се регистрирате в Сайтовете. Вие се съгласявате, че ще пазите поверителността на паролата си и ще бъдете отговорни за използването на Вашата сметка и парола. Ние си запазваме правото да премахваме, възстановяваме или променяме потребителско име, което сте избрали, ако по наше усмотрение преценим, че такова потребителско име е неподходящо, нецензурно или по друг начин нежелателно.

Забранени дейности

Нямате право да влизате или да използвате Сайтовете с каквато и да е друга цел освен тази, за която те са предвидени. Сайтовете не могат да се използват във връзка с каквито и да било търговски дейности освен тези, които са специално подкрепени или одобрени от нас.

Като потребител на Сайтовете, Вие се съгласявате::
 1. Да не извличате систематично данни или друго съдържание от Сайтовете, за да създавате или събирате, пряко или непряко, колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от нас.
 2. Да не предприемате неупълномощено използване на Сайтовете, включително събиране на потребителски имена и / или имейл адреси на потребители по електронен или друг начин с цел изпращане на нежелана електронна поща или създаване на потребителски акаунти с автоматизирани средства или чрез измама.
 3. Да не използвате агенти, за да правите покупки на сайтовете.
 4. Да не използвате Сайтовете, за да рекламирате или предлагате за продажба стоки и услуги.
 5. Да не заобикаляте, деактивирате или по друг начин да пречите на свързаните със сигурността характеристики на Сайтовете, включително функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането, на което и да е Съдържание или налагат ограничения върху използването на Сайтовете и / или описаното в тях съдържание.
 6. Да не участвате в неоторизирано рамкиране или свързване към Сайтовете.
 7. Да не участвате в измамни схеми или други опити за заблуда, спрямо нас и другите потребители, особено що се отнася до чувствителна информация за профилите, в частност - потребителските пароли;
 8. Да не допускате неправилно използване на нашите услуги за поддръжка, да не подавате фалшиви съобщения за злоупотреба или неправомерно поведение.
 9. Да не участвате в автоматизирано използване на системата, като например - използване на скриптове за изпращане на коментари или съобщения; използване на каквото и да е извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.
 10. Да не се намесвате, прекъсвате или създавате ненужни усложнения в Сайтовете, мрежите или услугите, свързани със Сайтовете.
 11. Да не се опитвате да се представите за друг потребител или лице или да използвате потребителското име на друг потребител.
 12. Да не се опитвате да продадете или по друг начин да прехвърлите профила си.
 13. Да не използвате информацията, получена от Сайтовете, за да тормозите, злоупотребявате или наранявате друго лице.
 14. Да не използвате Сайтовете в опит да се конкурирате с нас или по друг начин да използвате Сайтовете и / или Съдържанието за дейности, генерираща приходи или търговско начинание.
 15. Да не дешифрирате, реконструирати или разделяте на части софтуера, съдържащ се или по някакъв начин съставляващ част от Сайтовете.
 16. Да не се опитвате да заобиколите предпазните мерки на Сайтовете, предназначени да предотвратят или ограничат достъпа до Сайтовете или която и да е част от тях.
 17. Да не тормозите, дразните, сплашвате или заплашвате някой от нашите служители или агенти, ангажирани с предоставянето на която и да е част от Сайтовете.
 18. Да не изтривате знака за авторско право или други права за собственост от Съдържанието.
 19. Да не изтривате знака за авторско право или други права за собственост от Съдържанието.
 20. Да не качвате или да не предавате (или да не се опитвате да качвате или предавате) вируси, троянски коне или други материали, включително прекомерно използване на главни букви и спам (непрекъснато публикуване на повтарящ се текст), което пречи на необезпокояваната употреба и насладата от Сайтовете; или модифицира, нарушава, прекъсва, променя или пречи на използването, характеристиките, функциите, работата или поддръжката на сайтовете.
 21. Да не качвате или да не предавате (или да не се опитвате да качите или предавате) материали, които действат като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително формати за обмен на графики (“gif”), 1 × 1 пиксел, уеб грешки , бисквитки или други подобни устройства (понякога наричани „шпионски софтуер“ или „механизми за пасивно събиране“ или „pcms“).
 22. Да не пренебрегвате като резултат от използването на стандартна търсачка или интернет браузър, използването, стартирането, разработването или разпространението на автоматизирани системи, включително паяци, роботи, помощни програми за измама, скрепер или офлайн четец, които осъществяват достъп до Сайтовете; използването или стартирането на неразрешен скрипт или друг софтуер.
 23. Да не омаловажавате, опетнявате или по друг начин да нанасяте вреда, по наше мнение, на нас и / или на Сайтовете.
 24. Да не използвате Сайтовете по начин, несъвместим с действащите закони и разпоредби.

Принос от потребителите

Сайтовете могат да ви поканят да участвате в разговори, коментари, блогове, табла за съобщения, онлайн форуми и други функционалности и да ви предоставят възможност да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате, изпълнявате, публикувате, разпространявате, или излъчвате съдържание и материали към нас или в Сайтовете, включително, но не само, текст, записи, видео, аудио, снимки, графики, коментари, предложения, лична информация или други материали ( наричани общо „Принос“ ).

Този Принос може да се вижда от други потребители на Сайтовете и през уебсайтове на трети страни. Поради характера си, всеки принос, който изпращате, може да бъде третиран като неповерителен и непритежателен. Когато създавате или предоставяте какъвто и да е Принос, вие заявявате и гарантирате, че:

 1. Създаването, разпространението, предаването, публичното показване или изпълнението, както и достъпът, изтеглянето или копирането на вашия Принос не нарушава и няма да нарушава и в бъдеще правата на собственост, включително, но не само, авторското право, патент, търговска марка, търговска тайна или морални права на трета страна.
 2. Вие сте създател и собственик на тези материали или имате необходимите лицензи, права, съгласия и разрешения да използвате и да упълномощавате нас, Сайтовете и другите потребители на Сайтовете да използват тези материали (Принос) по всякакъв начин, предвиден от Сайтовете и тези Условия за ползване.
 3. Имате писмено съгласие и / или разрешение на всяко физическо лице, което може да се идентифицира във вашите приноси, да използвате името, личността или характера на това лице или негово сходство, за да го включите и използвате във вашия Принос по начин. приемлив за Сайтовете и тези Условия за ползване.
 4. Материалите от вашия Принос не са фалшиви, неточни или подвеждащи.
 5. Материалите от вашия Принос не са нежелана или неоторизирана реклама, промоционални материали, пирамидални схеми, верижни писма, спам, масови съобщения или други форми на ходатайство.
 6. Материалите от вашия Принос не са нецензурни, похотливи, сладострастни, мръсни, насилствни, тормозещи, клеветнически или по друг начин неприемливи (според нас).
 7. В материалите от вашия Принос не се присмивате, не се подигравате, не пренебрегвате, не сплашвате и не злоупотребявате с никого.
 8. 8. Материалите от вашия Принос не се прокламират насилствено сваляне на правителство; не подтикват, не насърчават и не заплашват с физически увреждания някой друг.
 9. 9. Материалите от вашия Принос не нарушават действащи закони, наредби или правила.
 10. 10. Материалите от вашия Принос не нарушават правата за поверителност или публичност на трета страна.
 11. 11. Материалите от вашия Принос не съдържат материали, които привличат лична информация от лица под 18-годишна възраст или експлоатират хора под 18-годишна възраст по сексуален или насилствен начин.
 12. 12. Материалите от вашия Принос не нарушават нито един федерален или държавен закон относно детската порнография или други мерки, предназначени да защитават здравето или благосъстоянието на непълнолетните.
 13. 13. Материалите от вашия Принос не включват никакви обидни коментари, свързани с раса, национален произход, пол, сексуални предпочитания или физически увреждания.
 14. 14. Материалите от вашия Принос не нарушават по никакъв друг начин тези Условия и не са свързани с материали, които нарушават тях или действащото законодателство.

Всяко използване на Сайтовете в нарушение на горепосочените клаузи нарушава тези Условия за ползване и може да доведе до прекратяване или преустановяване на правата ви за използване на Сайтовете.

Разрешително за принос

Чрез публикуване на Вашия Принос, в която и да е част от Сайтовете, или чрез свързването на профила ви от Сайтовете с ваш профил, от която и да е от социалните мрежи, Вие автоматично предоставяте, заявявате и гарантирате, че имате право да ни дадете неограничено, неотменимо, вечно, неизключително, преносимо, безвъзмездено, напълно платено право и разрешително, в световен мащаб, за приемане, използване, копиране, възпроизвеждане, разкриване, продажба, препродаване, публикуване, излъчване, преименуване, архивиране, съхраняване, кеширане, публично изпълнение, публично показване, преформатиране, превеждане, предаване, изваждане (изцяло или частично) и разпространение на този Принос (включително вашето изображение и глас) за търговски, рекламни или други цели; за подготвяне на производни произведения или за включване в други произведения на този Принос; за разрешаване на сублицензии на горепосочените. Използването и разпространението може да се случи във всички медийни формати и чрез всякакви медийни канали.

Това разрешително ще бъде валидно за всяка форма, медия или технология, съществуваща в момента или разработена в бъдеще, и включва използването на вашето име, име на фирма или име на франчайз, което е валидно, и всяка от търговските марки, марките за услуги, търговските имена, логата, както и лични и търговски изображения, които предоставяте. Вие се отказвате от всички морални права във вашия Принос и гарантирате, че моралните права не са били заявени по друг начин във вашите материали.

Ние не настояваме за собственост върху вашия Принос. Вие запазвате собствеността върху всичките ви материали и всички права върху интелектуална собственост или други права на собственост, свързани с вашия Принос. Ние не носим отговорност за каквито и да било изявления в материалите от Вашия Принос, предоставени от Вас в която и да е част на Сайтовете.

Вие и само вие носите отговорност за вашите Приноси към Сайтовете и изрично се съгласявате да ни освободите от всякаква отговорност и да се въздържате от всякакви правни действия срещу нас във връзка с вашия Принос.

Ние имаме правото, по наша собствена и абсолютна преценка, (1) да редактираме или да променяме Приноси; (2) да прекатегоризираме Приноса ви, за да го постави на по-подходящи места в Сайтовете; и (3) да преглеждаме предварително или да изтриваме Приносите ви по всяко време и по каквато и да е причина, без предупреждение. Ние нямаме задължение да следим вашите материали.

Указания за отзиви и рецензии

Ние може да осигурим място в Сайтовете, където потребителите да споделят мнения и оценки. Когато качвате мнение трябва да се съобразите със следните критерии:

 1. Трябва да описвате лично преживавяне;
 2. Вашите мнения не трябва да съдържат обидни, нецензурни, насилствени, расистки думи или думи на омраза;
 3. Вашите мнения не трябва да съдържат дискриминационни изказвания, базирани на религия, раса, пол, националност, възраст, семейно положение, сексуална ориентация или увреждания;
 4. Вашите мнения не трябва да съдържат изявления за нелегална дейност;
 5. Не трябва да сте свързани с наши конкуренти, ако публикувате отрицателни отзиви;
 6. Не трябва да правите заключения относно законността на нечие поведение;
 7. Не се разрешава публикуването на неверни или подвеждащи изказвания;
 8. Не се разрешава да организирате кампании за насърчаване на публикации и чужди отзиви, независимо дали положителни или отрицателни.

Можем да приемем, отхвърлим или премахнем отзивите ви по наше усмотрение. Ние нямаме абсолютно никакво задължение да преглеждаме или да изтриваме рецензии, дори ако някой смята, че коментарите са нежелателни или неточни. Отзивите на потребителите не са одобрени от нас и не представляват нашите мнения или възгледите на някои от нашите партньори.

Ние не поемаме отговорност за отзивите или за претенции, задължения или загуби, възникнали в резултат на споделени мнения. С публикуването на отзив Вие ни предоставяте постоянно, неизключително, световно, безвъзмездно, напълно платено и подлежащо на преотстъпване право и разрешително за възпроизвеждане, модифициране, превод, предаване по какъвто и да е начин, показване, изпълнение, и / или разпространяване на съдържанието на отзива ви.

Указания за отзиви и рецензии

Разрешително за използване

Ако използвате Сайтовете чрез мобилно приложение, ние Ви предоставяме временно, отменящо се, неизключително, непрехвърлимо, ограничено право да инсталирате и използвате мобилното приложение на безжични електронни устройства, притежавани или контролирани от Вас, и Ви предоставяме достъп и възможност за използване на мобилно приложение на такива устройства стриктно в съответствие с условията на този лиценз за мобилни приложения, съдържащи се в тези

Условия за ползване.
 1. Не се разрешава декомпилиране, реконструиране, разглобяване, опит за извличане на изходния код или дешифриране на приложението;
 2. Не е позволено да се правят каквото и да е изменения, адаптации, подобрения, усъвършенстване, превод или производна работа от приложението;
 3. Да не нарушавате действащите закони, правила или разпоредби, свързани с достъпа или използването на приложението;
 4. Не е позволено да премахвате, променяте или скривате съобщения за собственост (включително уведомления за авторски права или търговска марка), публикувани от нас или лицензодателите на приложението;
 5. Да не се използва приложението за дейности, генерираща приходи, търговски начинания или за други цели, за които то не е предназначено;
 6. Не се позволява използването на приложението в мрежа или друга среда, позволяваща достъп или използване от няколко устройства или потребители едновременно;
 7. Не се позволява използването на приложението за създаване на продукт, услуга или софтуер, които са пряко или непряко конкурентни или по някакъв начин заместват въпросното приложение;
 8. Не се разрешава използването на приложението за изпращане на автоматизирани заявки до уебсайтове или за изпращане на нежелани рекламни писма по електронна поща;
 9. Не може да използвате нашата информация или някой от нашите интерфейси или друга наша интелектуална собственост при проектирането, разработването, производството, лицензирането или разпространението на други приложения, аксесоари или устройства за използване с приложението.

Apple и Android Устройства

Следните условия важат, когато използвате мобилно приложение, получено от Apple Store или Google Play, които са оторизирани дистрибутори на приложението за достъп до Сайтовете:

 1. Разрешителното за ползване на нашето мобилно приложение е ограничено до непрехвърляем лиценз за използване на приложението на устройство, управлявано от една от операционните системи Apple iOS или Android и в съответствие с правилата за използване, изложени в действащите условия за ползване на дистрибутора на приложението;
 2. Уебсайтът е отговорен за предоставянето на услуги за поддръжка и подкрепа по отношение на мобилното приложение, както е посочено в условията на този лиценз за мобилни приложения, съдържащи се в тези Условия за ползване или както се изисква по силата на действащото законодателство, и вие сте съгласни, че Дистрибуторите на приложението нямат задължение да предостави каквито и да било услуги по поддръжка или подкрепа по отношение на мобилното приложение;
 3. В случай че мобилното приложение не работи в съответствие с действащата гаранция, можете да уведомите съответния дистрибутор на приложението и той, в съответствие с неговите условия и правила, може да възстанови сумата, ако има такава, платена за мобилното приложение и доколкото позволява действащото законодателство, дистрибуторът на приложението няма никакви други гаранционни задължения по отношение на мобилното приложение;
 4. Вие заявявате и гарантирате, че (1) не се намирате в страна, която е обект на ембарго от правителството на САЩ, или която е била определена от правителството на САЩ като страна, подкрепяща тероризма, и (2) не сте включени в списък на правителството на САЩ на страни с наложени ограничения или забрани;
 5. Трябва да спазвате действащиге условия на трети страни, например, ако имате VoIP приложение, не трябва да нарушавате споразумението за безжична връзка с данни, когато използвате мобилното приложение;
 6. Вие потвърждавате и приемате, че Дистрибуторите на приложението са заинтересована трета страна според условията в този лиценз за мобилни приложения, съдържащи се в тези Условия за ползване, и че всеки Дистрибутор на приложението има право (и ще се счита, че е приел това право) да упражнява условията в този лиценз за мобилно приложение, съдържащи се в тези Условия за ползване, срещу вас в ролята си на заинтересована трета страна.

Социални Медии

Като част от функционалността на Сайтовете, Вие можете да свържете профила си с онлайн профили, които имате с трети страни – доставчици на услуги ( наричаме всеки такъв профил, „Друг профил“), като: (1) предоставите информацията за вход на Другия Ви профил през Сайтовете; или (2) ни позволите да влезем в Другия Ви профил, съгласно действащете правила и условия, регулиращи Вашето използване на подобни профили.

Вие заявявате и гарантирате, че притежавате правото да ни разкриете информацията за вход в Другия Ви профил и / или да ни предоставите достъп до Другия Ви профил, без това да наруши условията, регулиращи Вашето използване на действащия Друг профил, без това да ни задължава да плащаме такси или да ни налага каквито и да било ограничения от страна на доставчика на Другия Ви профил.

Като ни предоставите достъп до Други Ваши профили, Вие сте на ясно, че (1) можем да осъществим достъп, да предоставим и да съхраним (ако е необходимо) всяко съдържание, което сте предоставили и съхранявали в Другия Ви профил („Съдържание от Социалната мрежа“), така че то да е достъпно на Сайтовете ни чрез Вашия профил, включително списъци с приятели и (2) ние можем да предадем и да получим от Другия Ви профил толкова допълнителна информация, колкото получавате при свързване с Другия Ви профил.

В зависимост от избраните от Вас Други профили и в съответствие с настройките за поверителност, които сте задали в тези профили, информацията, която публикувате в Другите си профили, може да бъде достъпна и в профила ви в Сайтовете.

Обърнете внимание, че ако Другия Ви профил или свързана с него услуга стане недостъпен или достъпът ни до тях се прекрати от доставчика на Другата услуга, то съдържанието от социалната мрежа може вече да не е достъпно на Сайтовете. Ще имате възможността да деактивирате връзката между профила си в Сайтовете и Другите Ви профили по всяко време.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ВАШИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДОСТАВЧИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С ДРУГИТЕ ВАШИ ПРОФИЛИ, ЗАВИСЯТ САМО И ЕДИНСТВЕНО ОТ ВАШЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ(Я) С ТЕЗИ ДОСТАВЧИЦИ. Ние не правим никакви усилия да преглеждаме съдържание от социалните мрежи, с каквато и да е цел, включително, за точност, законност или нарушения, и не носим отговорност за това съдържание.

Вие приемате и се съгласявате, че можем да осъществим достъп до списъка с контактите от вашата електронна поща, свързана с Друг Ваш профил и списъка с контакти, съхраняван на мобилното ви устройство или таблет, единствено с цел да идентифицираме и да Ви информираме за контактите, които също са регистрирани за използване на Сайтовете.

Можете да деактивирате връзката между Сайтовете и Другия Ви профил, като се свържете с нас чрез информацията за контакт по-долу или чрез настройките на профила си (ако е възможно). Ще се опитаме да изтрием всяка информация, съхранена на нашите сървъри, получена чрез такъв Друг профил, с изключение на потребителското име и снимката на потребителския профил, които са свързани с профила ви.

Представяния

Вие приемате и се съгласявате, че всички въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка или друга информация относно Сайтове ("Представяния"), предоставени ни от Вас, не са поверителни и ще станат наша собственост. Ние ще притежаваме изключителни права, включително всички права върху интелектуална собственост, и ще имаме право на неограничено използване и разпространение на тези материали за всякакви законни цели, търговски или други, без потвърждение или компенсация за вас.

С настоящото вие се отказвате от всички морални права върху такива материали, и с настоящото удостоверявате, че всички тези документи са оригинални или че имате право да изпращате такива материали. Вие се съгласявате, че няма да обжалвате срещу нас за предполагаемо или действително нарушение или незаконно присвояване на каквито и да било права на собственост във Вашите документи.

Други уебстраници и тяхното съдържание

Сайтовете може да съдържат връзки с Други сайтове (или може да бъдете препратени чрез Сайтовете), както и статии, снимки, текст,фотографии, графики, дизайни, музика, звук, видео, информация, приложения, програми и други материали, собственост на Други сайтове.

Такива Други уебсайтове и тяхното съдържание не се наблюдават от нас, не се разследват, не се проверяват за точност, уместност или пълнота. Ние не носим отговорност за Другите сайтове, достъпни чрез Сайтовете ни, както и за съдържанието им, достъпно чрез или инсталирано от нашите Сайтове, включително съдържанието, точността, мненията, надеждността, практиките за поверителност или други политики на Другите уебсайтовете.

Включването, свързването, разрешителното за използване или инсталирането на Други уебсайтове или тяхно съдържание, не означава одобрение или потвърждение от наша страна. Ако решите да напуснете Сайтовете и да осъществите достъп до уебсайтовете на трети страни или да използвате или инсталирате съдържание от тях, правите това на своя отговорност и трябва да знаете, че в този случай тези Условия за употреба вече не важат.

Препоръчваме ви да се запознаете с действащите условия и правила, включително практики за конфиденциалност и събиране на данни, на всеки уебсайт, който използвате чрез Сайтовете, и свързани с приложенията, които използвате или инсталирате от Сайтовете. Всички покупки, направени чрез уебсайтове на трети страни, ще бъдат от други компании, и ние не поемаме никаква отговорност във връзка с такива покупки, които засягат единствено вас и съответната трета страна.

Вие се съгласявате и приемате, че ние не носим отговорност за продуктите или услугите, предлагани от уебсайтове на трети страни и че нямаме отношение към вреди, причинени от покупката на такива продукти или услуги. Освен това, няма да ни държите отговорни за загуби или щети, причинени ви, свързани с или произтичащи от съдържанието или контакта с Други уебсайтове.

Рекламодатели

Може да позволим на рекламодатели да показват своите реклами и друга информация в определени области на сайтовете, като реклами в страничната лента или банери. Ако сте рекламодател, вие носите пълна отговорност за всички реклами, които поставяте в Сайтовете, за всички услуги, предоставяни на Сайтовете и за продуктите, продавани чрез тези реклами.

Освен това, като рекламодател, Вие гарантирате и заявявате, че притежавате всички права и правомощия да публикувате реклами в Сайтовете, включително правото на интелектуална собственост, права за публичност и договорни права.

Като рекламодател, Вие се съгласявате, че тези реклами са в съответствие със Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (Digital Millennium Copyright Act – DMCA) и отговарят на нашите Условия, описани по-долу. Вие разбирате и приемате, че няма да има възстановяване на средства или друго обезщетение за проблеми, свързани със свалянето на реклами, които не отговарят на DMCA. Ние просто предоставяме място за такива реклами и нямаме други отношения с рекламодателите.

Управление на Сайтовете

Запазваме си правото, но не сме длъжни:

 1. Да наблюдаваме Сайтовете за нарушения на Условията за ползване;
 2. Да предприемем законосъобразни мерки срещу всеки, който по наша преценка нарушава закона или настоящите Условията за ползване, включително да предаваме тези нарушители на представители на правосъдието;
 3. По наша преценка и без ограничения, да отказваме, да ограничаваме достъпа до, да ограничаваме наличността или да забраняваме (доколкото това е технологично осъществимо) цялостно или частично материали от вашия Принос;
 4. По наша преценка и без ограничение, известие или отговорност, да премахваме от Сайтовете или по друг начин да забраним всички файлове и съдържание, които са с прекалено големи размери или по някакъв друг начин тежат на нашите системи;
 5. Да управляваме Сайтовете по начин, който защитава нашите права и собственост и улеснява правилното функциониране на Сайтовете.

Декларация за поверителност

Ние държим на поверителността и сигурността на данните. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност, публикувана на Сайтовете. Използвайки Сайтовете, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с нашата Политика за поверителност, която е включена в тези Условия за ползване. Имайте предвид, че сайтовете може да се съхраняват в САЩ.

Ако имате достъп до Сайтовете от Европейския съюз, Азия или друг регион на света със закони или други изисквания, регулиращи събирането, използването или разкриването на лични данни, които се различават от действащите закони в Съединените щати, и чрез продължително използване на Сайтовете, прехвърляте данните си в САЩ, то Вие изрично се съгласявате данните ви да се прехвърлят и обработват в САЩ. Закона за авторските права в цифровото хилядолетие

Закон за авторските права в цифровото хилядолетие - Digital Millennium Copyright Act (Dmca) ,

Уведомления

Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на другите. Ако смятате, че някой материал, достъпен на или чрез Сайтовете, нарушава авторски права, които притежавате или контролирате, моля незабавно да уведомите нашия агент за авторски права, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу (ще наричаме тази комуникация „Уведомление“).

Копие от Вашето Уведомление ще бъде изпратено до лицето, което е публикувало или съхранило материала, посочен в Уведомлението. Моля, имайте предвид, че съгласно федералния закон може да бъдете държани под отговорност за вреди, ако представите съществени неверни данни в Уведомлението. Ето защо, ако не сте сигурни, че материалите, намиращи се на или свързани със Сайтовете, нарушават авторските ви права, трябва първо да се консултирате с адвокат.

Всички Уведомления трябва да отговарят на изискванията на DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) и да съдържат следната информация:
 1. Собственоръчен или електронен подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено ;
 2. Идентифициране на защитеното произведение, за което се твърди, че е с нарушени авторски права, а в случай на няколко такива произведения – представителен списък на тези работи от Сайтовете;
 3. Идентифициране на материала, за който се твърди, че е в нарушение или е предмет на нарушение и който трябва да бъде премахнат или достъпът до който трябва да бъде деактивиран, и достатъчно информация за неговото намиране;
 4. Достатъчно информация, която да ни позволи да се свържем със страната, подала жалбата, като адрес, телефонен номер и ако има такъв – адрес на електронна поща, на който може да се осъществи връзка с жалбоподателя;
 5. Декларация, че жалбоподателят смята, че използването на материала по този неправомерен начин не е разрешено от собственика на авторските права, негов представител или от закона ;
 6. Декларация, че информацията в Уведомлението е точна и под заплаха от наказание за лъжесвидетелство, че страната, подала жалбата, е упълномощена да действа от името на собственика на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено.

Контра Уведомление

Ако смятате, че вашия авторски материал е бил премахнат от Сайтовете в резултат на грешка или погрешно идентифициране, можете да изпратите писмено Контра Уведомление до [нас / нашия агент за авторски права], като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу (ще наричаме тази комуникация „Контра Уведомление“)

За да бъде признато за действително съгласно DMCA, Вашето Контра Уведомление трябва да включва в основни линии следното:
 1. Идентифициране на материала, който е бил отстранен или деактивиран, и мястото, където се е намирал преди да бъде отстранен или забранен;
 2. Декларация, че сте съгласни с юрисдикцията на Федералния окръжен съд, в който се намира вашият адрес, или ако вашият адрес е извън Съединените щати, за съдебния район, в който се намираме ние;
 3. Декларация, че ще приемете призовка от страната, която е подала Уведомлението или от неин представител;
 4. Вашето име, адрес и телефонен номер;
 5. Декларация под заплаха от наказание за лъжесвидетелство, че най-добронамерено счетате, че въпросният материал е бил премахнат или деактивиран в резултат на грешка или на погрешното му идентифициране;
 6. Собственоръчен или електронен подпис.

Ако ни изпратите валидно, писмено Контра Уведомление, отговарящо на описаните по-горе изисквания, ние ще възстановим Вашия премахнат или деактивиран материал, освен ако първо не получим известие от страната, подала Уведомлението, че е подадена съдебна жалба с цел възпрепятстване на участието ви в понататъшни нарушения, свързани с въпросния материал.

Имайте предвид, че ако Контра Уведомление не е основателно и се опитате да ни заблудите, че изтритото съдържание е било отстранено по погрешка или заради погрешно идентифициране, може да носите отговорност за вреди, включително разходи и адвокатски такси. Подаването на фалшиво Контра Уведомление представлява лъжесвидетелстване.

Designated Copyright Agent (агент по авторските права)
Quaestor Solutions, LLC
Attn: Copyright Agent
135, Kyle Buildings, Triq il-Mediterran,
St. Julian’s. STJ 1870, Malta, EU
support@Quaestor.io

Нарушения на авторското право

Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на другите. Ако смятате, че някой материал, достъпен на или чрез Сайтовете, нарушава авторски права, които притежавате или контролирате, моля незабавно да ни уведомите, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу (ще наричаме тази комуникация „Уведомление“).

Моля, имайте предвид, че съгласно федералния закон може да бъдете държани под отговорност за вреди, ако представите съществени неверни данни в Уведомлението. Ето защо, ако не сте сигурни, че материалите, намиращи се на или свързани със Сайтовете, нарушават авторските ви права, трябва първо да се консултирате с адвокат.

Условие и прекратяване

Тези Условия за ползване остават ефективни в пълна сила, докато използвате Сайтовете. Без да ограничаваме никоя друга разпоредба на тези Условия, ние си запазваме правото, по наша собствена преценка и без предизвестие или отговорност, да откажем достъп до и използване на Сайтовете (включително блокиране на определени IP адреси) на всяко лице по каквато и да е причина, даже и без причина, включително нарушаване на представителство, гаранция или договор, съдържащи се в тези Условия на ползване или на който и да е действащ закон или наредба. Можем да прекратим достъпа или участието ви в Сайтовете или да изтрием [вашия акаунт и] всяко съдържание или информация, които сте публикували, без предупреждение и по наше усмотрение.

Ако прекратим или замразим профила Ви по някаква причина, Ви се забранява да се регистрирате и да създавате нов профил било то с вашето собствено име, с фалшиво или присвоено име или от името на трета страна.

В допълнение към прекратяването или замръзяването на профила Ви, ние си запазваме правото да предприемем необходимите правни действия, включително преследвайки гражданска, наказателна и съдебна компенсация.

Модификации и прекъсвания

Запазваме си правото да променяме, модифицираме и примахваме съдържанието на Сайтовете по всяко време, по каквато и да е причина, по наше усмотрение и без предупреждение. В същото време, не сме длъжни да актуализираме информацията на Сайтовете. Но си запазваме правото да модифицираме или да премахнем частично или цялостно Сайтовете ни без предупреждение и по всяко време.

Ние не носим отговорност пред вас или трета страна за модификации, промяна на цената, спиране или прекратяване на Сайтовете.

Ние не можем да гарантираме, че Сайтовето ще бъдат достъпни по всяко време. Възможно е да имаме проблеми с оборудването, с програмите или от друго естество; ще бъде необходимо да извършваме периодична профилактика на Сайтовете, което ще доведе от своя страна до прикъсвания, забавяния и грешки.

Ние си запазваме правото да променяме, преразглеждаме, актуализираме, задържаме, преустановяваме или по друг начин модифицираме Сайтовете по всяко време и по каквато и да е причина, без да ви уведомяваме. Вие се съгласявате, че не носим отговорност за загуба, повреда или неудобство, причинени от невъзможността ви да използвате Сайтовете по време на престой или прекъсване на работата на Сайтовете.

Нищо в тези Условия за употреба няма да се тълкува като задължаващо ни да се грижим и поддържаме Сайтовете или да предоставяме корекции, актуализации или нови вирсии във връзка с тях.

Управляващи закони

Тези Условия за употреба и Вашето използване на Сайтовете се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република Малта, приложими към сключени споразумения и трябва да се спазват напълно в Република Малта, без да се зачитат принципите за противоречие на закона.

Разрешаване на спорове

Вариант 1:

Всякакви правни действия от какъвто и да е характер, предизвикани от вас или от нас (колективно наричани "Страните" и индивидуално – "Страна"), ще бъдат започнати и разглеждани в съдилищата, разположени в Република Малта, и Страните се съгласяват с това и отказват всички претенции, свързани с липса на лична компетентност и неудобство по отношение на мястото и юрисдикцията на тези съдилища.

Вариант 2: Неофициални Преговори

За да ускорите разрешаването и да контролирате разходите по всякакви спорове, противоречия или претенции, свързани с настоящите Условия за ползване (наричани "Спор" и колективно – "Спорове"), предизвикани от вас или от нас (индивидуално наричани "Страна" и колективно – "Страните"), Страните се споразумяват да се опитат да решат Спора (с изключение на Споровете, изрично посочени по-долу) чрез първоначални неофициални преговори, които да продължат най-малко 60 дни, преди започване на арбитраж. Такива неформални преговори започват след писмено уведомление от едната страна до другата страна.

Задължителен Арбитраж

Ако страните не са в състояние да разрешат Спора чрез неофициални преговори, Спорът (с изключение на Споровете, изрично изключени по-долу) ще бъде окончателно и напълно разрешен чрез задължителен арбитраж. ВИЕ РАЗБИРАТЕ, ЧЕ БЕЗ ТАЗИ РАЗПОРЕДБА БИХТЕ ИМАЛИ ПРАВОТО ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЪДА И ДА ЗАВЕДЕТЕ ДЕЛО.

Арбитражът може да се провежда лично, чрез подаване на документи, по телефона или онлайн. Арбитърът ще обяви решението си в писмена форма, но не е необходимо да представя мотиви, освен ако това не е поискано от която и да е от страните.

Арбитърът трябва да спазва действащите закони, в противен случай всяко решение може да бъде оспорвано. С изключение на случаите, когато действащите правила и закони налагат друго, арбитражът ще бъде проведен в Република Малта.

Освен ако в настоящото не е предвидено друго, страните могат да водят съдебни Спорове, за да предизвикат арбитраж, да забавят производството в изчакване на арбитраж или да потвърдят, променят, освободят или да влязат в съдебно решение по заключението, постановено от арбитъра.

Ако по някаква причина Спорът се води в съда, а не в арбитраж, то той ще започне и ще бъде разгледан в съдилищата, разположени в Република Малта, и Страните се съгласяват с това и отказват всички претенции, свързани с липса на лична компетентност и неудобство по отношение на мястото и юрисдикцията на тези съдилища.

Прилагането на Конвенцията на Организацията на обединените нации за договорите за международна продажба на стоки и Законът за единната компютърна информация (UCITA) са изключени от тези Условия за ползване.

В никакъв случай Спор, повдигнат от която и да е от страните, свързан по какъвто и да е начин със Сайтовете, не може да бъде започнат повече от една година след възникването на причината за него. Ако се установи, че тази разпоредба е незаконна или неприложима, никоя от Страните няма да избере арбитраж и такъв Спор се решава от компетентен съд в съдилищата по-горе, и Страните се съгласяват да се подчинят на компетентностна на този съд.

Вариант 3: Задължителен Арбитраж

За да ускорите разрешаването и да контролирате разходите по всякакви спорове, противоречия или претенции, свързани с настоящите Условия за ползване (наричани "Спор" и колективно – "Спорове"), всеки Спор, заведен от вас или от нас (индивидуално наричани "Страна" и колективно – "Страните"), ще бъде окончателно и напълно разрешен чрез задължителен арбитраж.

ВИЕ РАЗБИРАТЕ, ЧЕ БЕЗ ТАЗИ РАЗПОРЕДБА БИХТЕ ИМАЛИ ПРАВОТО ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЪДА И ДА ЗАВЕДЕТЕ ДЕЛО. Арбитражите ще започват и ще бъдат провеждани по Правилата за търговски арбитраж, действащи в Република Малта.

Арбитражните такси и вашия дял от компенсацията, определена от арбитража, се управляват от тези Правила.

Арбитражът може да се провежда лично, чрез подаване на документи, по телефона или онлайн. Арбитърът ще обяви решението си в писмена форма, но не е необходимо да представя мотиви, освен ако това не е поискано от която и да е от страните. Арбитърът трябва да спазва действащите закони, в противен случай всяко решение може да бъде оспорвано.

С изключение на случаите, когато действащите правила и закони налагат друго, арбитражът ще бъде проведен в Република Малта.Освен ако в настоящото не е предвидено друго, страните могат да водят съдебни Спорове, за да предизвикат арбитраж, да забавят производството в изчакване на арбитраж или да потвърдят, променят, освободят или да влязат в съдебно решение по заключението, постановено от арбитъра.

Ако по някаква причина Спорът се води в съда, а не в арбитраж, то той ще започне и ще бъде разгледан в съдилищата, разположени в Република Малта, и Страните се съгласяват с това и отказват всички претенции, свързани с липса на лична компетентност и неудобство по отношение на мястото и юрисдикцията на тези съдилища.

Прилагането на Конвенцията на Организацията на обединените нации за договорите за международна продажба на стоки и Законът за единната компютърна информация (UCITA) са изключени от тези Условия за ползване. В никакъв случай Спор, повдигнат от която и да е от страните, свързан по какъвто и да е начин със Сайтовете или Услугите ни, не може да бъде започнат повече от три години след възникването на причината за него.

Ако се установи, че тази разпоредба е незаконна или неприложима, никоя от Страните няма да избере арбитраж и такъв Спор се решава от компетентен съд в съдилищата по-горе, и Страните се съгласяват да се подчинят на компетентностна на този съд.

Вариант 2/Вариант 3: Ограничения

Страните са съгласни, че всеки арбитраж засяга единствено Спора между двете страни. Доколкото е позволено от закона, а) никакъв арбитраж не може да бъде обединен с друго производство; б) няма право или пълномощие, при което Споровете да бъдат арбитрирани на основание на класове или да се използват процедури за групово действие; и в) няма право или пълномощие, според което какъвто и да е Спор да бъде предявен като представител от името на широката общественост или други лица.

Вариант 2/Вариант 3: Изключения при Неофициални Преговори и Арбитраж

Страните са съгласни , че следните Спорове не са предмет на горепосочените разпоредби относно [неофициалните преговори и] задължителния арбитраж: а) всички Спорове, целящи да наложат, да защитят или се отнасят до валидността на някое от правата на интелектуална собственост на дадена страна; б) всеки Спор, свързан или произтичащ от твърдения за кражба, пиратство, нарушаване на личната свобода или неразрешена употреба; и в) всякакви искания за освобождаване от забрана.

Ако се установи, че тази разпоредба е незаконна или неприложима, никоя от Страните няма да избере арбитраж и такъв Спор се решава от компетентен съд в съдилищата по-горе, и Страните се съгласяват да се подчинят на компетентностна на този съд.

Корекции

Може да има информация в Сайтовете, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до Сайтовете, включително описания, цени, наличност и друга информация. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията в Сайтовете по всяко време, без предизвестие.

Отказ от отговорност

Сайтовете се предоставят на базата на това, което е налично. Вие се съгласявате, че използването на Сайтовете и нашите услуги ще бъде на Ваша отговорност. До толкова, доколкото е позволено от закона, ние отхвърляме всички гаранции, изрични или подразбиращи се, във връзка със Сайтовете и тяхното използване, включително подразбиращите се гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел и липса на нарушения. Не даваме никакви гаранции или изявления относно точността или пълнотата на съдържанието на Сайтовете ни или съдържанието на уебсайтове, свързани със Сайтовете ни. Ние не поемаме отговорност за каквито и да било (1) грешки или неточности в съдържанието и материалите; (2) телесни повреди или имуществени щети, от какъвто и да е характер, произтичащи от достъпа ви до и използването на Сайтовете; (3) всеки неоторизиран достъп или използване на нашите защитени сървъри и / или всякаква лична информация и / или финансова информация, съхранена там; (4) всяко прекъсване или прекратяване на предаването към или от Сайтовете; (5) всякакви грешки, вируси, троянски коне или други подобни, които могат да бъдат предадени на или през Сайтовете ни от трета страна, и / или (6) грешки или пропуски в съдържанието и материалите или за всякакви загуби или щети от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на използването на съдържание, което е било публикувано, предадено или по друг начин предоставено чрез Сайтовете.

Не гарантираме, не одобряваме и не поемаме отговорност за какъвто и да е продукт или услуга, рекламирани или предлагани от трети страни чрез Сайтовете ни; интернет страници, съдържащи хипервръзки, уебсайт или мобилно приложение, представени в банер или друга реклама. Ние няма да бъдем страна или по някакъв начин да бъдем отговорни за наблюдението на сделките между вас и други доставчици на продукти или услуги.

Ограничения на отговорността

В никакъв случай ние или нашите директори, служители или агенти няма да носим отговорност пред вас или пред трета страна за каквито и да било преки, косвени, последващи, примерни, случайни, специални или наказателни щети, включително загубена печалба, загубени приходи, загуба на данни, или други щети, произтичащи от използването на сайтовете, дори ако сме били уведомени за подобна възможност.

Независимо от всичко, съдържащо се тук, нашата отговорност към вас по каквато и да е причина и независимо от действието, ще бъде ограничена до сумата(ако има такава), платена ни от вас през дванадесетмесечния период преди възникналото събитие.

ако тези закони се отнасят за вас, някои или всички от горните откази или ограничения може да не се отнасят за вас и е въмможно да имате допълнителни права.

Обезщетение

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и да ни държите в безопастност, включително нашите дъщерни дружества, филиали и всички наши висшестоящи служители, агенти, партньори и подчинени, от всяка загуба, повреда, отговорност, претенция или искане, включително адвокатски разходи и такси, направени от трети страни поради или произтичащи от: (1) Вашия Принос; (2) вашето използване на Сайтовете; (3) нарушение на тези Условия за ползване; (4) всяко нарушение на вашите изявления и гаранции, посочени в тези Условия за ползване; (5) нарушаването на правата на трета страна, включително, но не само, права на интелектуална собственост; или (6) всяко открито вредно действие спрямо друг потребител на Сайтовете ни, с който сте се свързали чрез тях.

Независимо от гореизложеното, ние си запазваме правото, за ваша сметка, да поемем изключителната защита и контрол на всички въпроси, за които сте длъжни да ни обезщетите, и вие се съгласявате да сътрудничите за ваша сметка с нашата защита на такива искове. Ще положим разумни усилия, за да ви уведомим за всяко такова искане, действие или процедура, които са предмет на това обезщетение, след като узнаем за това.

Потребителски данни

Ние ще поддържаме определени данни, които вие предавате в Сайтовете с цел тяхното управление, както и данни, свързани с използването на Сайтовете. Въпреки че извършваме редовно рутинно архивиране на данни, единствено вие сте отговорни за всички данни, които предавате или които се отнасят до всяка предприета от вас дейност, използваща Сайтовете ни.

Вие сте съгласни, че ние не носим отговорност пред вас за загуба или повреда на такива данни и вие се отказвате от всяко право на действие срещу нас, произтичащо от такава загуба или повреда.

Електронни съобщения, сделки и подписи

Посещаването на Сайтовете, изпращането на имейли и попълването на онлайн формулярите представляват електронни съобщения. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички споразумения, известия, разкрития и други съобщения, които Ви предоставяме по електронен път, по електронна поща и на Сайтовете, отговарят на законовите изисквания да бъдат представени в писмена форма.

Вие се съгласявате с използването на електронни подписи, договори, поръчки и други документи, както и за електронно доставяне на известия, политики и записи на транзакции, започнати или завършени от нас или чрез Сайтовете.

С настоящото се отказвате от каквито и да било права или изисквания по силата на закони, регламенти, правила, наредби или други разпореждания в юрисдикции, които изискват оригинален подпис, доставка или съхраняване на неелектронни записи, плащания или отпускане на кредити лично, а не по електронен начин.

Разни

Тези Условия за ползване, всички политики или правила за работа, публикувани от нас на Сайтовете, представляват цялостно споразумение и пълно разбирателство помежду ни. Неизпълнението или неприлагането на правата и разпоредбите от тези Условия за ползване от наша страна не отменя правото ни върху тях.

Тези Условия за употреба действат в максимална степен, допустима от закона. Ние можем да възложим някои или всички наши права и задължения на други лица по всяко време. Ние не носим отговорност за загуба, повреда, закъснение или неизпълнение, причинени от някаква причина извън разумния ни контрол.

Тези Условия за употреба действат в максимална степен, допустима от закона. Ние можем да възложим някои или всички наши права и задължения на други лица по всяко време. Ние не носим отговорност за загуба, повреда, закъснение или неизпълнение, причинени от някаква причина извън разумния ни контрол.

В резултат на тези Условия или от използването на Сайтовете, между вас и нас не е създадено съвместно предприятие, партньорство, трудов договор или други взаимоотношения. Вие се съгласявате, че тези Условия за ползване няма да се тълкуват срещу нас по силата на това, че ги изготвихме.

С настоящото вие се отказвате от всички защити, които може да имате въз основа на електронната форма на тези Условия за ползване и от липсата на подписи от страните за изпълнение на тези Условия.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За да разрешим жалба относно Сайтовете или за да получите допълнителна информация относно използването на Сайтовете, моля свържете се с нас на адрес:

Quaestor Solutions LLC
135, Kyle Buildings, Triq il-Mediterran,
St. Julian’s. STJ 1870, Malta, EU