• btc-coin
  • btc-coin
  • btc-coin

Quaestors

По време на Римската Империя, Квесторите са били чиновници, избирани чрез гласуване и отговарящи за хазната и финансовите дела на държавата, за армията и нейните офицери. Квесторите са били натоварени с финансовия надзор. Разберете:

Ние не се занимаваме с финансите Ви, а сме само финансови администратори, крайните решения са само и единствено ваши..

image

Мисия M

Мисията на Quaestor Solutions е да насърчи и подпомогне широката употреба на криптовалутите. Тези валути са виртуални, което насърчава хората да търгуват с тях без тази търговия да бъде следена от правителството.

Quaestor Solutions се стреми да подобри жизнения стандарт на всеки свой сътрудник. Основната ни програма цели да насърчи използването на криптовалута като ежедневие. Представяме ви Quaestor Монетата, която е налична за всички сътрудници и притежатели на МастърНод, и за тези, които имат доверие в нашата концепция.

За да помогнем на колкото се може повече хора, ние представяме страхотна концепция, където всеки може да бъде поканен за пълното ѝ реализиране, срещу малка сума, и да участва седмично в семинари и уебсеминари, които ще помогнат и на най-начинаещите да разберат основните на работа с криптовалутите, блокчейн технологията, и различните методи за използването им в ежедневния ни живот. Тук също така ще се научите как да анализирате МастърНодовете и функциите на Обменните ботове.

Прочетете още
image

Карта K

2018

Трето тримесечие на 2018

a) Дата на тестово пускане на мрежата на сайта 01.08.2018, което включва вписване, двустепенна идентификация, матрица на мрежата

б) Текуща интеграция на бонуси и система за разплашане в мрежата

Четвърто тримесечие на 2018

a) Краен срок за набиране на Основатели 31.10.2018

б) Начало на Quaestor Мулти-левъл Маркетинг (МЛМ) и пускане на МастърНод валутата (Предвидено за 01.11.2018)

в) Вписване на Quaestor монетите на първата борса ( Предвидено за 01.11.2018)

г) Въвеждане на Мастърнод

д) Въвеждане на Обменния Бот 2.0

2019

Първо тримесечие на 2019

a) Ново вписване на борсата (цел – 2 вписвания)

б) Интеграция на продукта (цел – от 2 до 4 продукта) за повишаване на използваемостта

Второ тримесечие на 2019

a) Ново вписване на борсата (цел – 2 вписвания)

б) Вписване на капитализирания пазара на криптовалутата (КПК)

в) Интеграция на продукта (цел – от 2 до 4 продукта) за повишаване на използваемостта

Трето тримесечие на 2019

a) Бета тест на Quaestor борса

б) Ново вписване на борсата (цел – 2 вписвания)

в) Интеграция на продукта (цел – от 2 до 4 продукта) за повишаване на използваемостта

Четвърто тримесечие на 2019

a) Откриване на Quaestor борса

б) Пускане на Quaestor борса

2020

Първо тримесечие на 2020

a) Инеграция на цялата мрежа в новата ни блокчейн технология

a1) Осигуряване на мрежата завинаги чрез интегрирани умни договори (Позиция, доход)

a3) Увеличаване на търсенето на валутата (плащанията са възможни само с Quaestor Монети)

a4) Отваряне възможност за включване на повече Мулти Левъл Маркетинг компании в блокчейн-а. Това ще направи финансовите транзакции прозрачни и всички притежатели на валутата ще спечелят.

image

Team T

image

Sadia Sandila

Project Manager
image

Tayyaba Ashraf

SQA Engineer
image

Keld Mathiesen

Founding Master Distributor
image

Frank Kotch

Senior Technical Support
image

Michael Buchanan

Account Support Manager
image

Khizer Arshad

Solution Architect
image

M Rehman

Sr.Software Engineer
image

Shahbaz Nadir

Full Stack Designer
image

Ali Farhan

Sr.Frontend Developer
image

Awais Akram

Sr.Software Engineer
image

Fazeel Ahmad

Sr.Software Engineer
image

Ammar Ahmed Khan

Sr.Software Engineer
image

Atif Siddiqi

Sr.Software Engineer
image

Nadeem Asgher

SR .Net Developer
image

Tanseef Fahad

Sr. Software Engineer
image

Irfan Afzal

Sr.Net Developer
image

Partners P

image
image