image

Chínhsáchbảomật C

CảmơnbạnđãlựachọnđểtrởthànhmộtphầncủacộngđồngcủachúngtôitạiQuaestor Solutions LLC,tiếnhànhkinhdoanhnhưlà Quaestor Solutions LLC “chúngtôi” hoặc “chúng ta”. Chúngtôi cam kếtbảovệthông tin cánhâncủabạnvàbạncóquyềnriêngtư. Nếubạncóbấtkỳđềxuấthoặcquantâmnàovềchínhsáchhoặcthựctiễncủachúngtôi liênquanđến thông tin cánhâncủabạn, vuilòngliênhệvớichúngtôitheođịachỉbêndưới.

Khibạntruycậptrang web củachúngtôivàsửdụngdịchvụcủachúngtôi, bạn tin tưởngchúngtôivớithông tin cánhâncủabạn. Chúngtôibảomậtbạnmộtcáchnghiêmtúc. Trongthôngbáobảomậtnày, chúngtôimôtảchínhsáchbảomậtcủachúngtôi. Chúngtôitìmcáchgiảithíchchobạntheocáchrõràngnhấtcóthểnhữngthông tin chúngtôithuthập, cáchchúngtôisửdụngvànhữngquyềnbạncóliênquanđếnnó. Chúngtôihyvọngbạndànhmộtchútthờigianđểđọckỹ, vìnórấtquantrọng. Nếucóbấtkỳmụcnàotrongchínhsáchbảomậtnàyđồng ý, vuilòngngừngsửdụngtrang web vàcácdịchvụcủachúngtôi.

Chínhsáchbảomậtnàyápdụngchotấtcảcácthông tin đượcthuthậpthông qua cácwebsite củachúngtôivà / hoặcbấtkỳdịchvụ, bánhàng, tiếpthịhoặcsựkiệnliênquan(chúngtôigọichungtrongchínhsáchquyềnbảomậtnàylàcácTrang web).

Vuilòngđọckỹchínhsáchbảomậtnàyvìnósẽgiúpbạnđưaraquyếtđịnhsángsuốtvềviệc chia sẻthông tin cánhâncủabạnvớichúngtôi.
function updateURLs() { let url = window.location.href; if (url.indexOf('?') == -1) return; let queryParam= url.substr(url.indexOf('?')); $('a').each(function(){ let href = $(this).attr('href'); if (href != "#") { if (href.indexOf("?") == -1) href += queryParam; else href += '&'+queryParam.substr(1); $(this).attr('href', href); } }); } updateURLs();